FNO.no

Ingen renteøkning før andre halvår 2016

Publisert: 18. september 2014  

Norges bank besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent på dagens rentemøte. I sin pengepolitiske rapport, som ble publisert i forbindelse med møtet, anslås det at styringsrenten vil øke i andre halvår 2016.

Forum for eierstyring og selskapsledelse 30. oktober

Publisert: 17. september 2014  

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse - NUES - arrangerer sitt årlige forum for eierstyring og selskapsledelse 30. oktober fra kl 14.00, med etterfølgende mingling og middag. Finans Norge er en av stifterorganisasjonene i NUES. Statssekretær Jon Gunnar Pedersen er en av dem som holder innlegg på møtet, mens næringsminister Monica Meland vil holde innlegg under middagen.

Program og påmelding på NUES.no


Arbeidsmiljøkurs i november

Publisert: 16. september 2014  

Finans Norge og Finansforbundet inviterer i samarbeid med Stamina Helse til arbeidsmiljøkurs 25. og 26. november på Quality Hotel 33 i Oslo. Målgrupper for kurset er verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og andre med oppgaver eller ansvar innen HMS. Også ledere er velkomne til å delta. Kurset oppfyller kravene til arbeidsmiljøopplæring etter arbeidsmiljøloven og hovedavtalen i finans.


Hvitvaskingskonferansen 2014

Publisert: 15. september 2014  

Årets hvitvaskingskonferanse går av stabelen 6.-7. november på Sundvolden hotel. Konferansen er et samarbeid mellom ØKOKRIM, Finanstilsynet og Finans Norge. I år vil hovedfokuset rettes mot FATFs (Financial action taske force) evaluering av det norske hvitvaskingsregimet og nyheter fra EUs 4. hvitvaskingsdirektiv. 

Sparebankbladet på nett

Publisert: 15. september 2014  

Sparebankbladet kommer på nett i oktober. Det er Sparebankforeningens styre som har bestemt at septemberutgaven var den siste på papir. Sparebankbladet blir nå et elektronisk magasin og distribueres via internett. 


Må ha tettere kontakt mellom skole og arbeidsliv

Publisert: 15. september 2014  

I en undersøkelse svarer hele 53 prosent av unge i alderen 18-24 år at de er uenige i at opplæringen gjennom utdanningssystemet gir de god innsikt i hva arbeidsgiver krever av arbeidstakere. Like mange svarer at de ikke fikk god veiledning fra sin videregående skole om valg av videre utdanning. -Vi må få et tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv, mener Idar Kreutzer, adm.dir i Finans Norge.

Gå til nyhetsarkiv