FNO.no

Sparebankforeningens 100-årsjubileum:

– Skal vise hva sparebankene står for

Publisert: 23. september 2014  

Fredag 26. september er det 100 år siden Sparebankforeningen ble stiftet, og det skal ikke gå upåaktet hen. På selve stiftelsesdatoen samles 1 100 sparebankfolk og gjester til en storslått festforestilling i Den Norske Opera og Ballett i Oslo.


Lave rentemarginer på tross av kapitalkrav

Publisert: 23. september 2014  

I gårsdagens VG 22. september gikk LO-leder Gerd Kristiansen og Peter Batta fra Huseiernes Landsforbund ut og krevde rentenedsettelse fra bankene. Bakgrunnen er at norske banker tjente 27 mrd kroner før skatt i første halvår 2014.
Faktum er at bankenes margin har falt kraftig de siste 20-25 årene, og i senere tid har den vært stabil. Det er andre årsaker enn rentemarginen som er de viktigste forklaringene på bankenes gode resultater den siste tiden.


Sparebank-jubileum

Publisert: 22. september 2014  

I snart 200 år har sparebankene i Norge delt ut sitt overskudd til gode formål i lokalsamfunnene, og i år er det 100 år siden Sparebankforeningen ble etablert. Denne uken skal dette markeres med både festforestilling i Operaen og tv-kampanjen ”Hva bruker du overskuddet ditt til?”.


Sparebankforeningens 100-årsjubileum:

Praktverk om sparebankene

Publisert: 22. september 2014  

I forbindelse med Sparebankforeningens 100-årsjubileum er det gitt ut et praktverk av en bok om sparebankene i Norge 1822 – 2014. Ifølge forlagets omtale av ”Forandring og forankring” møter vi både idealistiske, forsiktige og dumdristige bankfolk, store seire og bitre tap, en seiglivet, men skiftende spareånd og ville investeringer samt en imponerende teknologisk utvikling. Boka kan kjøpes i bokhandelen eller hos forlaget.

Les mer om boka hos Universitetsforlaget
Sparebankbladets intervju med forfatteren


Ingen renteøkning før andre halvår 2016

Publisert: 18. september 2014  

Norges bank besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent på dagens rentemøte. I sin pengepolitiske rapport, som ble publisert i forbindelse med møtet, anslås det at styringsrenten vil øke i andre halvår 2016.

Forum for eierstyring og selskapsledelse 30. oktober

Publisert: 17. september 2014  

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse - NUES - arrangerer sitt årlige forum for eierstyring og selskapsledelse 30. oktober fra kl 14.00, med etterfølgende mingling og middag. Finans Norge er en av stifterorganisasjonene i NUES. Statssekretær Jon Gunnar Pedersen er en av dem som holder innlegg på møtet, mens næringsminister Monica Meland vil holde innlegg under middagen.

Program og påmelding på NUES.no


Gå til nyhetsarkiv