FNO.no

Forsikringssvindel for en halv milliard

Publisert: 15. april 2014  

I 2013 avdekket forsikringsselskapene forsikringssvindel for nesten 562 millioner kroner. Det viser tall fra Finans Norges rapport om forsikringssvindel. -Stadig mer av svindelen gjelder ulike livsforsikringsprodukter der beløpene kan bli svært store, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Presentasjoner, bilder og opptak fra Finansnæringens dag

Publisert: 15. april 2014  

Web-TV med klipp fra de ulike talene og debattene på Finansnæringens dag 8. april er nå tilgjengelige (flash).

Uttak av alderspensjon

Publisert: 15. april 2014  

Finans Norges statistikk over uttak av alderspensjon i privat sektor viser at det ved utgangen av 2013 var nær 250 000 alderspensjonister fra privat tjenestepensjon. 175 000 av disse har utbetaling fra fripoliser.Bankene konkurrerer om mer enn pris

Publisert: 14. april 2014  

250 000 bankkunder sier de kun benytter en filial når de skal utføre banktjenester, mens like mange sier de kun bruker nettbanken. Det viser Dagligbankundersøkelsen 2014 som TNS Gallup har gjennomført for Finans Norge. – Bankene konkurrerer ikke bare på pris, men også på tilgjengelighet, kompetanse og teknologiske løsninger, sier kommunikasjonssjef Ann Håkonsen i Finans Norge.

Finansnæringens digitaliseringskonferanse

Publisert: 14. april 2014  

Finans Norge og Teknisk Ukeblad arrangerer 10. juni finansnæringens digitaliseringskonferanse på Oslo Kongressenter. Idar Kreutzer, Paul Chaffey, Helge Leiro Baastad og Bjørn Erik Thon er blant foredragsholderne. Vi retter søkelys på hvordan finansnæringen vil møte den digitale revolusjonen i en tid med kundeadferd i rask endring, nye aktører og ny regulering.
Program og påmelding til Finansnæringens digitaliseringskonferanse


Nytt utvalg utreder overvann i byene

Publisert: 11. april 2014  

Regjeringen besluttet i statsråd i dag 11. april å nedsette et lovutvalg som blant annet skal vurdere rammene for å håndtere overvann i byer og tettbebyggelser. Lenke til pressemelding.


Gå til nyhetsarkiv