FNO.no

Nye norske kapitalkrav burde fulgt EU-regelverket

Publisert: 22. august 2014  

Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i flere forskrifter om kapitalkrav til banker og verdipapirforetak. Endringene har bakgrunn i den globale kapitalkravsreformen som EU har gjennomført, og som vil få virkning i Norge som del av EØS-avtalen.


Endrede bonusregler

Publisert: 22. august 2014  

I kapitalkravsdirektivet CRD IV er det innført nye bonusregler for finanssektoren. For å gjennomføre direktivkravene har Finansdepartementet i dag fastsatt disse endringene i forskrift om godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond.


Flere båtulykker og mer tyveri

Publisert: 22. august 2014  

Svært mange skader på fritidsbåt er meldt til forsikringsselskapene første halvår i år. Erstatningene har økt med til sammen 32 prosent fra første halvår i fjor, mens det er meldt 40 prosent flere skader, viser tall fra Finans Norge. 


FATCA-regler har trådt i kraft

Publisert: 21. august 2014  

Ny rapportering for banker, verdipapirforetak, verdipapirfond og livsforsikringsselskaper om finansielle aktiva tilhørende amerikanske kunder er nå trådt i kraft. Reglene innfører krav til identifikasjon av slike kontoer, som skal rapporteres til Skattedirektoratet. For alle nye kunder skal det heretter innhentes en egenerklæring fra kunden om skatteplikt til USA.


Gi ungdomskoleelever økonomifag

Publisert: 20. august 2014  

– Personlig økonomi bør innføres som eget fag i ungdomsskolen. Det vil gi vår ungdom en mye bedre start på voksenlivet, og spare dem for økonomiske bekymringer og feilgrep, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge. Han vil også ha undervisning i personlig økonomi på barnetrinnet og i videregående skole. 

SpareBank 1 SMN vinner av Finansstafetten 2014

Publisert: 20. august 2014  

SpareBank 1 SMN stakk av med seieren i Finansstafetten 2014. Prisen tildeles for arbeidet de har gjort med Ungt Entreprenørskaps program ”Økonomi og karrierevalg”, der ungdom får opplæring i personlig økonomi. Prisen ble delt ut av adm. direktør Anne Kathrine Slungård i Ungt Entreprenørskap Norge og adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge, under årets skolekonferanse for finansbedrifter onsdag 20. august i Oslo.


Gå til nyhetsarkiv