FNO.no

Norge mot kontantfritt samfunn

Publisert: 14. juli 2014  

– Alt ligger til rette for at Norge kan bli verdens første kontantfrie samfunn. Kontanter representerer nå en så liten andel av betalingene i samfunnet at vi godt kan klare oss uten. Kontanthåndtering koster samfunnet det dobbelte av elektronisk betaling, og uten kontanter vil også problemene med ran, økonomisk kriminalitet og svarte penger bli kraftig redusert, sier direktør for prosessområde bank Jan Digranes i Finans Norge


10 råd om fripoliser

Publisert: 11. juli 2014  

Fra 1. september kan eierne av 800.000 fripoliser i Norge velge om de vil si fra seg den garanterte avkastningen, mot en potensielt høyere pensjon gjennom å velge investeringsprofil selv for sine pensjonsmidler. Fripoliser med investeringsvalg åpner for nye muligheter, men passer ikke nødvendigvis for alle. 

250 skader etter flommen i Lillehammer-området

Publisert: 10. juli 2014  

Til nå har forsikringsselskapene fått inn rundt 250 skademeldinger etter flommen i Lillehammer-området. Erstatningene anslås så langt til rundt 20 millioner kroner.

Oppfordring til finansminister Siv Jensen:

– Vil ha sparesvar i statsbudsjettet

Publisert: 09. juli 2014  

Regjeringen har lovet å tilrettelegge for mer sparing, og samtidig uttrykker myndighetene stadig bekymring for nordmenns låneopptak. Da er det naturlig å forvente at Regjeringen følger opp sine spareløfter i statsbudsjettet for 2015, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge. Han har nå gjort en henvendelse til Finansminister Siv Jensen og bedt om sparesvar i statsbudsjettet.


Uklokt og kortsiktig

Publisert: 08. juli 2014  

Pappapermisjon er en integrert del av arbeidsforholdet i finansnæringen. De holdningene som enkelte i meglernæringen uttrykker i tilknytning til pappapermisjon er både uklokt og kortsiktig, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge. Kreutzer mener det er viktig å understreke at historiene som er fremkommet i Dagens Næringsliv de siste dagene er hentet fra meglerbransjen.

Juridisk fagseminar i oktober

Publisert: 04. juli 2014  

Finans Norges årlige fagseminar for jurister og advokater i medlemsbedriftene skal avholdes 15. og 16. oktober på Holmen Fjordhotell i Asker. Temaene på fagseminaret knytter seg til aktuelle bankjuridiske problemstillinger. Et tema vil være proposisjon om ny finansforetakslov som ble fremmet 20. juni i år. Endelig program og påmeldingsmulighet kommer i månedsskiftet august/september. Hold av datoene allerede nå!

Gå til nyhetsarkiv