FNO.no

Uendret gjeldsvekst i juli

Publisert: 01. september 2014  

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) forble uendret på 5,4 prosent i juli, ifølge statistikk fra SSB. Husholdningene økte sin gjeldsvekst med 0,2 prosentpoeng til 6,7 prosent og brøt dermed den nedadgående trenden de siste månedene. 


Bankene er der de skal være

Publisert: 01. september 2014  

I Dagsavisen mandag 25. august, under overskriften ”hvor er bankene”, tar Kjetil Staalesen til orde for at bankene bør ta større risiko i boligmarkedet. Han mener bankene bør utstede en garanti for at lånet aldri vil overstige boligens salgsverdi, og dessuten forplikter seg til å dekke differansen mellom salgspris og et på forhånd avtalt prisgulv. – Det er grunn til å anta at forslaget får det til å gå kaldt nedover ryggen på norske myndigheter, mener Jan Digranes, direktør for prosessområde bank i Finans Norge, i et tilsvar i Dagsavisen mandag 1. september.


I dag slippes fripolisene fri

Publisert: 01. september 2014  

Fra 1. september 2014 får mange eiere av fripoliser mulighet til å velge hvordan alderspensjonsdelen av fripolisen kan investeres. Dette er et komplisert valg, som kan ha store konsekvenser for din fremtidige pensjon. Finansnæringen setter derfor nå strenge krav til de som skal gi deg råd om hva du bør gjøre.


Godt i gang med kapitaloppbygging

Publisert: 28. august 2014  

Alle norske banker hadde ren kjernekapitaldekning over kravene som gjelder fra 1. juli 2014. Det viser Finanstilsynets oppsummering av bankenes halvårsresultater. – Svært lave utlånstap i norske banker har bidratt til gode resultater, og legger et godt grunnlag for fortsatt nødvendig styrking av soliditeten, uten at dette har negative konsekvenser for normal kredittgiving, sier fungerende direktør for finans- og forsikringstilsyn Erik Lind Iversen.


Rekordhøye brannerstatninger hittil i år

Publisert: 27. august 2014  

Brannerstatningene i private boliger og hytter er rekordhøye for første halvår, viser tall fra Finans Norge. Erstatningene økte med 25 prosent sammenlignet med samme periode i fjor til 1,5 milliarder kroner. 


Markedsstatistikken for 2.kvartal 2014:

Stadig flere over på innskuddspensjon i privat sektor

Publisert: 26. august 2014  

Brutto forfalt premie for innskuddspensjon (LOI) øker stadig og utgjør nå 43 prosent av brutto forfalt premie for kollektiv pensjon i privat sektor. Premien for kommunal kollektiv pensjon utgjør 52 prosent av samlet premie for alle kollektive pensjonsordninger blant Finans Norges medlemmer.  

Gå til nyhetsarkiv