FNO.no

Arbeidsmiljøkurs i november

Publisert: 16. september 2014  

Finans Norge og Finansforbundet inviterer i samarbeid med Stamina Helse til arbeidsmiljøkurs 25. og 26. november på Quality Hotel 33 i Oslo. Målgrupper for kurset er verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og andre med oppgaver eller ansvar innen HMS. Også ledere er velkomne til å delta. Kurset oppfyller kravene til arbeidsmiljøopplæring etter arbeidsmiljøloven og hovedavtalen i finans.


Hvitvaskingskonferansen 2014

Publisert: 15. september 2014  

Årets hvitvaskingskonferanse går av stabelen 6.-7. november på Sundvolden hotel. Konferansen er et samarbeid mellom ØKOKRIM, Finanstilsynet og Finans Norge. I år vil hovedfokuset rettes mot FATFs (Financial action taske force) evaluering av det norske hvitvaskingsregimet og nyheter fra EUs 4. hvitvaskingsdirektiv. 

Sparebankbladet på nett

Publisert: 15. september 2014  

Sparebankbladet kommer på nett i oktober. Det er Sparebankforeningens styre som har bestemt at septemberutgaven var den siste på papir. Sparebankbladet blir nå et elektronisk magasin og distribueres via internett. 


Må ha tettere kontakt mellom skole og arbeidsliv

Publisert: 15. september 2014  

I en undersøkelse svarer hele 53 prosent av unge i alderen 18-24 år at de er uenige i at opplæringen gjennom utdanningssystemet gir de god innsikt i hva arbeidsgiver krever av arbeidstakere. Like mange svarer at de ikke fikk god veiledning fra sin videregående skole om valg av videre utdanning. -Vi må få et tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv, mener Idar Kreutzer, adm.dir i Finans Norge.

Uendret sykefravær i finans

Publisert: 12. september 2014  

Nye tall fra SSB viser at sykefraværet er tilnærmet uendret i Norge de seneste to årene. Vi ser tilsvarende stabilt fravær blant medlemmene i Finans Norge samlet. Men mens fraværet har gått ned i bank, har det økt i forsikring.


Får samme overgangsregler som Europa

Publisert: 08. september 2014  

Norske forsikringsselskap får i utgangspunktet benytte de samme overgangsregler og unntak fra de nye solvensreglene som sine europeiske konkurrenter. – Vi er tilfreds med at Finanstilsynet bruker sin nasjonale handlefrihet, på lik linje med resten av Europa. Dette er en viktig avklaring, og tiltak som vil kunne få stor effekt på robustheten til pensjonsordningene, sier administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer. 

Gå til nyhetsarkiv