FNO.no

Alt vi kan mot brann

Publisert: 01. oktober 2014  

På FNs eldredag 1. oktober lanseres en felles nasjonal kampanje mot brann. Kampanjen har fått betegnelsen ”Alt vi kan mot brann” og Finans Norge er blant deltakerne.


Likviditetsforum 6. november

Publisert: 30. september 2014  

"Likviditetsforum" er et dagsseminar som Finans Norge og SPAMA arrangerer hver høst. Målgruppen er bankenes ansvarlige for likviditet, økonomi og oppgjør.
Likviditetsforum 2014 tar for seg de makroøkonomiske utsiktene, status ny regulering av likviditet og funding, status i pengemarkedet og fundingsituasjonen, samt pågående vurderinger vedrørende referanserenter.


Gjeldsveksten marginalt ned i august

Publisert: 30. september 2014  

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) falt med en tidel til 5,3 prosent i august, ifølge statistikk fra SSB. Samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum utgjorde 4 517 milliarder kroner ved utgangen av perioden.


Flere utforkjøringsulykker

Publisert: 29. september 2014  

Det blir stadig flere utforkjøringsulykker og eneulykker på norske veier.  Det viser Finans Norges trafikkstatistikk for de siste ti årene. 


Finans Norges betalingsformidlingskonferanse

Publisert: 29. september 2014  

Finans Norge inviterer til sin årlige betalingsformidlingskonferanse 12. og 13. november 2014. Konferansen vil finne sted på Radisson SAS Blu Plaza hotell på Sonja Henies plass i Oslo. Konferansen retter seg mot medarbeidere i bank som jobber med eller har interesse for betalingsformidling og cash management. 


Syndflod på gang

Publisert: 25. september 2014  

Det har gjennom flere år vært en foruroligende økning i skader forårsaket av vann på ville veier. Forsikringsselskapene i Norden må trolig forberede seg på at denne trenden vedvarer. Antall registrerte vannskader på bygninger, infrastruktur og arealer har økt med drøyt ti prosent i Norge i løpet av siste tiårsperiode. De tilhørende erstatningene har samtidig økt med nesten 50 prosent, justert for prisvekst. Det skriver fagsjef Stein Haakonsen i Finans Norge i en artikkel i Nordisk Forsikringstidskrift.

Les artikkelen i Nordisk Forsikringstidsskrift


Gå til nyhetsarkiv