FNO.no

Fortsatt uendret styringsrente

Publisert: 23. oktober 2014  

Hovedstyret i Norges Bank besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent på rentemøte torsdag 23. oktober. Inflasjonen og veksten i norsk økonomi har utviklet seg om lag som Norges Bank anslo i september, men utviklingen ute og fallet i oljeprisen har ført til økt usikkerhet om utsiktene fremover.


Aktuarforeningens høstseminar:

Lengre levetid og ny uførevirkelighet

Publisert: 21. oktober 2014  

Den Norske Aktuarforening inviterer til pensjonsseminar 27. november. Seminaret er åpent også for andre enn aktuarer.


Vil ha bedre vilkår for pensjonssparing

Publisert: 21. oktober 2014  

Mandag 20. oktober var Finans Norge på høring i Stortingets finanskomite om statsbudsjettet for 2015. Oppfølging av regjeringens lovnader om bedre vilkår for privat pensjonssparing var hovedbudskapet fra Idar Kreutzer.

Hele Finans Norges innspill til statsbudsjettet for 2015 


Nytt nummer av Sparebankbladet

Publisert: 20. oktober 2014  

Første nummer av det digitale Sparebankbladet er nå ute på Sparebankbladet.no. Mye plass er viet til feiringen av Sparebankforeningens 100 års-jubileum, men det er også mye annet å lese. For eksempel BI-professor Arne Jon Isachsen vurderinger av oljefondet eller om Facebooks planer om å gjøre selskapet til en betalingsgigant.

Gå til Sparebankbladet.no


Møte for yngre forsikringsansatte

Publisert: 20. oktober 2014  

Forsikringsforeningen inviterer til møte for yngre forsikringsansatte 5. november fra kl. 17.00 i DNBs lokaler i Bjørvika. Tema er digitalisering og bruk av sosiale medier i finansnæringen. Målgruppe er personer som er født i 1979 eller senere og ansatt i forsikring.

Mer informasjon finner du hos Forsikringsforeningen


Husholdningsundersøkelsen 2014

Sterk boligoptimisme - svært få frykter et boligprisfall

Publisert: 17. oktober 2014  

9 av ti nordmenn tror boligprisene vil være uendret eller stige det nærmeste året, viser Husholdningsundersøkelsen 2014, som Norstat nylig har gjennomført for Finans Norge. En av to mener risikoen for et større boligprisfall de neste fem årene er lav, i følge samme undersøkelse. – Selv om boligmarkedet virker robust, bør dagens boligkjøpere ta høyde for at boligprisene kan falle både på kort og noe lengre sikt, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.


Gå til nyhetsarkiv