FNO.no

Juridisk fagseminar i oktober

Publisert: 29. august 2014  

Finans Norge inviterer til juridisk fagseminar 15. og 16. oktober. Seminaret er beregnet for jurister og advokater i bankene. Nye regelverk, kapitalkrav, Nibor, ny finansforetakslov, nytt fra EU, elektronisk tinglysning og lånebedragerier er noen av temaene på seminaret.


Godt i gang med kapitaloppbygging

Publisert: 28. august 2014  

Alle norske banker hadde ren kjernekapitaldekning over kravene som gjelder fra 1. juli 2014. Det viser Finanstilsynets oppsummering av bankenes halvårsresultater. – Svært lave utlånstap i norske banker har bidratt til gode resultater, og legger et godt grunnlag for fortsatt nødvendig styrking av soliditeten, uten at dette har negative konsekvenser for normal kredittgiving, sier fungerende direktør for finans- og forsikringstilsyn Erik Lind Iversen.


Rekordhøye brannerstatninger hittil i år

Publisert: 27. august 2014  

Brannerstatningene i private boliger og hytter er rekordhøye for første halvår, viser tall fra Finans Norge. Erstatningene økte med 25 prosent sammenlignet med samme periode i fjor til 1,5 milliarder kroner. 


Markedsstatistikken for 2.kvartal 2014:

Stadig flere over på innskuddspensjon i privat sektor

Publisert: 26. august 2014  

Brutto forfalt premie for innskuddspensjon (LOI) øker stadig og utgjør nå 43 prosent av brutto forfalt premie for kollektiv pensjon i privat sektor. Premien for kommunal kollektiv pensjon utgjør 52 prosent av samlet premie for alle kollektive pensjonsordninger blant Finans Norges medlemmer.  

Forventningsbarometeret for 3. kvartal 2014

Nordmenn har aldri vært sterkere i troen på egen økonomi

Publisert: 26. august 2014  

Troen på egen økonomi neste år er nå den høyeste som noensinne er målt i Forventningsbarometerets drøyt 20-årige historie, viser tall for 3. kvartal. Samtidig ligger spareviljen på et høyt nivå. – Det kan virke paradoksalt at spareviljen er så høy når troen på egen økonomi er rekordsterk. Noe av forklaringen kan være at vi er usikre på utviklingen i landets økonomi, og derfor ønsker å bygge buffere dersom en svak utvikling i landets økonomi slår ut i privatøkonomien, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.


Obama-rådgiver til sikkerhetskonferansen

Publisert: 25. august 2014  

Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) arrangerer sin årlige sikkerhetskonferanse 23. – 24. september. Richard Alan Clarke, som har jobbet med sikkerhetsspørsmål og terrorisme for tre amerikanske presidenter, er et av toppnavnene på konferansen. Finans Norge er en av næringslivsorganisasjonene som står bak NSR.

Les mer om sikkerhetskonferansen på NSRs nettsider


Gå til nyhetsarkiv