FNO.no

Ingen endring i gjeldsveksten

Publisert: 31. oktober 2014  

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) forble uendret på 5,3 prosent i september, ifølge statistikk fra SSB. Samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum utgjorde 4 551 milliarder kroner ved utgangen av perioden.


Flom på Vestlandet kan gi over 100 millioner kroner i erstatninger

Publisert: 30. oktober 2014  

Finans Norge anslår at naturskadeerstatningene etter flom i Hordaland og Sogn og Fjordane kan beløpe seg til mellom 100 og 150 millioner kroner totalt sett. –Torsdag morgen hadde det kommet inn 250 skademeldinger til forsikringsselskapene og vi tror at dette vil kunne komme opp i det tredobbelte, sier Tonje Westby, kommunikasjonssjef i Finans Norge.

Kommentar til Finansiell stabilitet 2014:

Støtter bruk av utenlandsk valuta som likviditetsreserve

Publisert: 28. oktober 2014  

Norges Bank gir i rapporten Finansiell stabilitet 2014 anbefalinger om krav til bankenes likviditet og informasjon som bør publiseres. – Finans Norge deler Norges Banks vurdering av at det kommende likviditetskravet LCR bør kunne oppfylles også med likviditet i utenlandsk valuta, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge. 

Nordiske banker står støtt

Publisert: 26. oktober 2014  

– Europeiske banker har vært gjennom en svært grundig helsesjekk. Testen viser at nordiske banker står støtt og ligger godt an til å oppfylle nye og strengere kapitalkrav, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge i en kommentar til stresstestene fra Den europeiske sentralbanken (ECB) og Det europeiske banktilsynet (EBA).


Fortsatt uendret styringsrente

Publisert: 23. oktober 2014  

Hovedstyret i Norges Bank besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent på rentemøte torsdag 23. oktober. Inflasjonen og veksten i norsk økonomi har utviklet seg om lag som Norges Bank anslo i september, men utviklingen ute og fallet i oljeprisen har ført til økt usikkerhet om utsiktene fremover.


Aktuarforeningens høstseminar:

Lengre levetid og ny uførevirkelighet

Publisert: 21. oktober 2014  

Den Norske Aktuarforening inviterer til pensjonsseminar 27. november. Seminaret er åpent også for andre enn aktuarer.


Gå til nyhetsarkiv