Tekst:
English
Stor tekststørrelse

Rekordlave innbruddstall

Forsikringsselskapenes erstatningsutbetalinger etter villainnbrudd i 2011 har gått ned med hele 40 prosent i forhold til 2010 ifølge statistikk fra Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO). Det er aldri tidligere registrert lavere erstatninger eller færre villainnbrudd enn i 2011 i løpet av de 20 årene forsikringsbransjen har hatt felles boliginnbruddsstatistikk.

 – Vi synes dette er en milepæl. Vi har registrert et brudd i trenden de senere årene med økende boliginnbruddsaktivitet. Det er svært gledelig både for den norske befolkningen og forsikringsbransjen, sier kommunikasjonsdirektør Leif Osland i FNO.

– Politiet fortjener ros for resultatene av ”Operasjon Grenseløs”, der de arbeider på tvers av politidistriktene. Operasjonen har så langt gitt positive resultater. Dette har en viktig forebyggende effekt og bidrar trolig også til økt trygghetsfølelse blant folk, sier Osland.

Viktig å føle trygghet i eget hjem

– Vel så viktig som tap av materielle verdier er at innbrudd oppleves som en psykisk belastning for den enkelte. Det er viktig å føle trygghet i eget hjem, sier Osland.

Mens erstatningene gikk ned med 40 prosent til 107 millioner, gikk antallet villainnbrudd ned med 29 prosent til 5423. Det betyr at også den gjennomsnittlige erstatningsutbetalingen for hver skade er vesentlig redusert.
 
Forsikringsbransjen har hatt felles boliginnbruddsstatistikk siden 1992. Verken antall villainnbrudd eller erstatninger er noensinne registrert lavere enn i 2011. Utviklingen i antall villainnbrudd og erstatninger i perioden 1992-2011 er illustrert grafisk nedenfor. Her er erstatningene målt i faste priser, justert for endringer i konsumprisindeksen.

Positiv utvikling

Forsikringsselskapenes samlede erstatningsutbetalinger etter innbrudd i ulike typer boliger og hytter i 2011 ble 490 millioner kroner. Dette er en nedgang på hele 16 prosent i forhold til 2010.

Etter en dramatisk erstatningsvekst i perioden 2007 til 2009, var det en positiv utvikling med nedgang i erstatningene i 2010. Denne utviklingen har fortsatt og blitt klart forsterket i 2011. Utslagene er klart størst for villainnbrudd.

Over 31 000 boliginnbrudd

Det er registrert 31 292 innbrudd i norske boliger og hytter i 2011.

– Vi håper at nedgangen i innbruddsaktiviteten ikke blir kortvarig. Utenlandske banders aktivitet i Norge går i bølger. Nordmenn har stadig større verdier i sine boliger. Det høye norske velstandsnivået er fristende for organiserte kriminelle fra Øst Europa, sier Osland.