Tekst:
English
Stor tekststørrelse

Finansbarometeret 2014

Økt sparevilje som følge av pensjonsreformen

Publisert: 23. april 2014  

Spareviljen har økt markert det siste året, viser ferske tall fra Finans Norge. En av fire svarer nå at de har planlagt å spare som følge av pensjonsreformen, mot en av seks på samme tid i fjor. -Pensjonsreformen betyr større fleksibilitet i forhold til pensjoneringstidspunkt, men gir også den enkelte større ansvar for egen pensjonsopptjening, sier Stefi Kierulf Prytz i Finans Norge.

En halv million byttet forsikringsselskap

Publisert: 25. februar 2014  

I 2013 byttet 480 000 kunder skadeforsikringsselskap. Det tilsvarer 13 prosent og byttetallene har vært stabile de siste årene, viser spørreundersøkelsen Norsk Finansbarometer fra TNS Gallup som er gjennomført på oppdrag for Finans Norge.