Tekst:
English
Stor tekststørrelse

Finansbarometeret 2014

En halv million byttet forsikringsselskap

Publisert: 25. februar 2014  

I 2013 byttet 480 000 kunder skadeforsikringsselskap. Det tilsvarer 13 prosent og byttetallene har vært stabile de siste årene, viser spørreundersøkelsen Norsk Finansbarometer fra TNS Gallup som er gjennomført på oppdrag for Finans Norge.