Tekst:
English
Stor tekststørrelse

Finansbarometeret 2014

Finansbarometeret 2014

Publisert: 05. mai 2014  

TNS Gallup utførte i januar undersøkelsen Norsk Finansbarometer 2014 på oppdrag for Finans Norge. Undersøkelsen ble gjennomført blant et representativt utvalg av den norske befolkning over 18 år. Det ble gjennomført mer enn 3000 intervjuer. Resultatene fra undersøkelsen er nå tilgjengelige.

Nedgang i rammelån, men noe økt interesse blant eldre

Publisert: 05. mai 2014  

Andelen rammelån av totale boliglån er den laveste på fem år, men andelen eldre låntakere med slike lån øker. 41 prosent av lånekundene i aldersgruppen over 60 år oppgir at de har rammelån, mot 38 prosent for ett år siden, i følge Finansbarometeret som TNS Gallup har utført for Finans Norge.


Økt sparevilje som følge av pensjonsreformen

Publisert: 23. april 2014  

Spareviljen har økt markert det siste året, viser ferske tall fra Finans Norge. En av fire svarer nå at de har planlagt å spare som følge av pensjonsreformen, mot en av seks på samme tid i fjor. -Pensjonsreformen betyr større fleksibilitet i forhold til pensjoneringstidspunkt, men gir også den enkelte større ansvar for egen pensjonsopptjening, sier Stefi Kierulf Prytz i Finans Norge.

En halv million byttet forsikringsselskap

Publisert: 25. februar 2014  

I 2013 byttet 480 000 kunder skadeforsikringsselskap. Det tilsvarer 13 prosent og byttetallene har vært stabile de siste årene, viser spørreundersøkelsen Norsk Finansbarometer fra TNS Gallup som er gjennomført på oppdrag for Finans Norge.