Tekst:
English
Stor tekststørrelse

Forventningsbarometeret 2014

Forventningsbarometeret for 3. kvartal 2014

Nordmenn har aldri vært sterkere i troen på egen økonomi

Publisert: 26. august 2014  

Troen på egen økonomi neste år er nå den høyeste som noensinne er målt i Forventningsbarometerets drøyt 20-årige historie, viser tall for 3. kvartal. Samtidig ligger spareviljen på et høyt nivå. – Det kan virke paradoksalt at spareviljen er så høy når troen på egen økonomi er rekordsterk. Noe av forklaringen kan være at vi er usikre på utviklingen i landets økonomi, og derfor ønsker å bygge buffere dersom en svak utvikling i landets økonomi slår ut i privatøkonomien, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.


Forventningsbarometeret for 2. kvartal 2014

Noe økt optimisme etter fem kvartaler med fall

Publisert: 20. mai 2014  

Etter fem kvartaler med nedgang i nordmenns økonomiske forventninger, peker pilen svakt opp igjen. Dette viser Forventningsbarometeret for 2. kvartal. – Lønnsveksten i år ser ut til å bli moderat for de fleste, men lavere lånerenter, stigende boligpriser og noe bedre utsikter for internasjonal økonomi trekker forventningene opp, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.


Forventningsbarometeret 1. kvartal 2014

Nordmenn vil prioritere nedbetaling av gjeld

Publisert: 25. februar 2014  

Ikke siden midten av 90-tallet, i kjølvannet av bankkrisen, har viljen til å nedbetale ekstra på lån vært større enn i dag, i følge Forventningsbarometeret for første kvartal. Dette til tross for at troen på egen økonomi neste år ligger på et høyt nivå. – Folk flest har en god privatøkonomi, og mange ser ut til å ville utnytte dette til å kutte gjelden. Særlig for folk med høy belåning er dette fornuftig, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.