Tekst:
English
Stor tekststørrelse

Register over livsforsikringer og pensjoner

Register over livsforsikringer og pensjoner vil gi deg opplysninger om hvor du har livsforsikringer og pensjoner. Nedenfor finner du informasjon om hvordan du kan sende en forespørsel.

For å få greie på ytelsens størrelse må du ta direkte kontakt med selskapet der du eller avdøde har eventuelle forsikrings- eller pensjonsordninger. På nettsiden til Norsk Pensjon kan du få oversikt over hva du er sikret i alderspensjon.

Svaret du får fra Finans Norge vil kun inneholde opplysninger om hvor du eller avdøde har eventuelle forsikrings- eller pensjonsordninger. 

Forespørsel til registeret

Du kan be om informasjon fra registeret ved å benytte ett av følgende skjema:

Dersom en annen, for eksempel et forsikringsselskap, skal innhente informasjon på dine vegne, må de ha en fullmakt fra deg. I stedet for å fylle inn skjemaet over, må de samme opplysningene som i skjemaet, samt en fullmakt, sendes fra forsikringsselskapet til Finans Norge på e-post

Hva skjer når du har sendt henvendelsen?
 
Finans Norge vil behandle din henvendelse og gi deg en tilbakemelding i løpet av 2-4 virkedager.

Personvern

Finans Norge trenger ditt/avdødes fødselsnummer for å oppnå sikker identifisering i det aktuelle livsforsikringsselskap og for registrering av eventuell reservasjon (se nedenfor). Fødselsnummer og øvrige opplysninger sendes på en sikker måte dersom du velger å bruke skjemaene på våre nettsider. Opplysningene vil ikke bli brukt til andre formål enn å besvare din forespørsel. Mottatte opplysninger vil bli slettet senest 4 uker etter mottak.

Datatilsynet har gitt konsesjon for registeret. Du kan be om å reservere deg mot registeret ved å henvende deg til Finans Norge. For at vi skal være i stand til å ta deg ut av registeret, må du oppgi fødselsnummer (11 siffer).

 

Henvendelser til registeret forutsetter norsk personnummer.