Tekst:
English
Stor tekststørrelse

Finans Norge

Finans Norge er hovedorganisasjon for finansnæringen i Norge. Vi representerer mer enn 200 finansbedrifter med rundt 50 000 ansatte.

Banker og forsikringsselskaper er blodomløpet i norsk økonomi. Den bidrar til verdiskapning og vekst i hele landet, finansierer gode prosjekter, sikrer trygghet for liv og verdier, og bidrar til et bærekraftig samfunn. Vi arbeider for at næringen skal kunne gjøre den jobben så godt som mulig.

Det gjør vi gjennom å sikre gode rammebetingelser, øke tilliten til næringen og bidra til sikker og effektiv drift.

Våre medlemsbedrifter er primært sparebanker, forretningsbanker, livsforsikringsselskap, skadeforsikringsselskap og finanskonsern.

Finans Norges viktigste virksomhetsområder er:

  • Bank og kapitalmarked
  • Livsforsikring og pensjon
  • Skadeforsikring
  • Betalingsformidling og infrastruktur
  • Arbeidsgiverspørsmål

Avtalepart i tariffavtaler

Finans Norge er avtalepart i finansnæringens tariffavtaler. Finans Norge representerer næringen og arbeidsgiverinteressene ved de årlige sentrale tarifforhandlingene med Finansforbundet og LO.

Historie

Finans Norge representerer hele finansnæringen i Norge, og ble etablert 1. januar 2010 av Sparebankforeningen og Finansnæringens Hovedorganisasjon. Organisasjonen het da Finansnæringens Fellesorganisasjon. Fra 1. januar 2013 ble også Finansnæringens Arbeidsgiverforening en del av Finans Norge.

Formål

Finans Norge skal arbeide for:

  1. at medlemsforetak og medlemskonsern i de to moderorganisasjonene får arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter som gir grunnlag for lønnsom og solid drift og setter dem i stand til å betjene sine kunder på best mulig måte
  2. like rammevilkår for alle finansforetak som konkurrerer i samme marked, uavhengig av størrelse og eierform
  3. at finansnæringens norskbaserte virksomhet har vilkår som er likeverdige med konkurrentenes og er tilpasset utviklingen innenfor EØS-området
  4. en sunn utvikling av finansnæringen så vel nasjonalt som internasjonalt
  5. et høyt faglig og etisk nivå innenfor finansnæringen, og bred forståelse for finansnæringens betydning i samfunnet 

FNO Servicekontor

FNO Servicekontor er en selvstendig juridisk enhet undergitt egne vedtekter, men med samme styre og ledelse som Finans Norge.

Om "moderorganisasjonene", Sparebankforeningen og FNH