Tekst:
English
Stor tekststørrelse

FNO.no

– Klimahensyn bidrar til økt lønnsomhet

FNO har avgitt klimaløftet, og oppfordrer også medlemsbedriftene til å gjøre det.
– Som en stor samfunnsaktør må finansnæringen være opptatt av klimaendringene. I det lange løp vil det også bidra til økt lønnsomhet, sier adm. direktør Arne Hyttnes i FNO i denne videoen fra Klimaløftet.

74 bedrifter med i Klimaløftets nettverk