Tekst:
English
Stor tekststørrelse

FNO.no

Forum for eierstyring og selskapsledelse

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) inviterer til det årlige Forum for eierstyring og selskapsledelse torsdag 20. oktober. Årets tema er kapitalinnhenting og kapitalbruk. FNO er en av organisasjonene som står bak NUES.
Program og påmelding hos NUES