Tekst:
English
Stor tekststørrelse

FNO.no

25 milliarder i erstatninger i skadeforsikring

Det totale erstatningene i skadeforsikring ble 24,5 milliarder kroner i årets ni første måneder, ifølge FNOs skadestatistikk. Det er om lag uendret i forhold til samme periode i fjor, men en økning på 11,7 prosent i forhold til 2009.

25 milliarder i erstatninger i skadeforsikring

Motorvognskader utgjør mer enn halvparten av de totalt 1 088 000 innmeldte skadene til skadeforsikringsselskapene i de ni første månedene i 2011. Det var i alt 563 000 motorvognskader i årets ni  første måneder, noe som er på samme nivå som i fjor. Erstatningene for motorvogn har økt med 1 prosent til 8,9 milliarder kroner.