Nyheter

Reise- og bilforsikring på svindeltoppen

Forsikringsselskapene har i første kvartal i år avdekket svindel for over 73 millioner kroner. De fleste svindelsakene gjelder bil og reiseforsikring, viser tall fra Finans Norge. 

Fly over palmer. Foto
Svindel med reiseforsikring øker om sommeren.

Markedsstatistikk for 1. kvartal 2015

Finans Norges livstatistikk viser at livsforsikringsselskapene ved utgangen av 1. kvartal 2015 har totale forsikringsforpliktelser på 1 055 milliarder kroner. Kollektiv pensjon i privat og kommunal sektor utgjør 88 prosent av de totale forpliktelsene.

Finans Norge søker jurist/advokat

Til finansjuridisk enhet søker vi en samfunnsengasjert jurist/advokat med god innsikt i regulering av finansielle tjenester. Vi ønsker oss en person med 3-5 års erfaring fra arbeid med finansregulatoriske problemstillinger. Erfaring fra regelverksarbeid er en fordel. Se hele utlysningen

Aktuelle saker i revidert nasjonalbudsjett

Omstillingen i norsk økonomi står sentralt i regjeringens reviderte nasjonalbudsjett. Regjeringen fremholder at den vil prioritere tiltak som fremmer verdiskaping og økt produktivitet. Les også om aktuelle saker for finansnæringen.

Økonomiske forventninger fortsetter å falle

PRESSEMELDING: Et sterkt fall i troen på landets økonomi drar Forventningsbarometeret ned på sitt laveste nivå siden midt under finanskrisen for snaut syv år siden. Men folk flest tror ikke svikten i norsk økonomi vil ramme egen økonomi. 

Bilde av bekymret mann som betaler regninger

Kortbruken har økt med 7,5 prosent hittil i år

Tall fra Nets og BankAxept AS viser at det hittil i år er utført 508 millioner kortkjøp, en økning på 7,5 prosent sammenlignet med de fire første månedene i fjor. I denne perioden har vi handlet med betalingskortene for 174,3 milliarder kroner, en vekst på ...

Bilde av en som betaler med kort på internett

Styringsrenten forblir uendret

Hovedstyret i Norges Bank har besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,25 prosent. Sentralbanken peker på at økonomien har utviklet seg om lag som ventet i senere tid, og at risikoen for en markert nedgang i norsk økonomi er noe lavere enn tidligere....

Bilde av Norges Bank

FN-organ lærer om naturskader av Finans Norge

Hvordan kan skadedata fra forsikringsbransjen brukes til å forstå nasjonalt og europeisk risikobilde, og for å kunne forebygge naturskader i framtida? Representanter for FN var denne uka på besøk hos Finans Norge for å bli orientert om vårt arbeid med klima...

Mia Ebeltoft (Finans Norge) og Julio Serje (UNISDR). Foto.
Mia Ebeltoft (Finans Norge) og Julio Serje (UNISDR).

Finans Norge i EUs lobbyregister

Finans Norge vil bli registrert i EUs "Transparency Register". Registeret er et frivillig lobbyregister for EU-kommisjonen og EU-parlamentet i fellesskap.

Viktig med rom for godt bankhåndverk

Lånekunder med svært god betjeningsevne og kunder med kortvarige betalingsproblemer må fortsatt kunne behandles skjønnsmessig av bankene, skriver Finans Norge i sitt høringssvar til Finanstilsynets forslag om å forskriftsfeste krav til utlån med pant i bolig. 

Lønnsoppgjøret i finans er godkjent

De anbefalte forslagene som hadde svarfrist 4. mai er nå godkjent av alle parter, og lønnstillegget på kr.3100,- på regulativet med virkning fra 1. mai 2015 skal nå iverksettes.

Rådgivning i bankkontor øker

Flere oppsøker banken for å få rådgivning enn tidligere. I Dagligbankundersøkelsen 2015 som TNS Gallup har utført for Finans Norge, oppgir nesten 30 prosent at de har vært innom bankkontoret for å få informasjon og rådgivning. Dette er en økning på nesten 1...

Gjeldsveksten tar seg opp

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) steg fra 5,5 prosent i februar til 5,8 prosent i mars. Økt vekst hos både ikke-finansielle foretak og husholdninger bidro til å løfte samlet kredittvekst. 

Kundetilfredsheten på topp etter at Java forsvant

Folk er mye mer fornøyd med BankID nå som Java er borte. Kundetilfredsheten har gjort et kraftig hopp opp siden i fjor: 82 prosent er tilfreds med BankID. De fleste har fått med seg at BankID har blitt Java-fri og fungerer fra alle plattformer, helt uten...

Bilde av BankID-logo

Unødvendig med flere tjenestepensjonsprodukter

Banklovkommisjonen har i dag overlevert en utredning om et nytt ytelsesbasert tjenestepensjonsprodukt til finansminister Siv Jensen. Finans Norge mener det er unødvendig med flere tjenestepensjonsprodukter i privat sektor.

Eldre par på benk. Foto.
Nytt pensjonsprodukt tilfører ikke noe nytt, mener Finans Norge.

NM for ungdomsbedrifter

Onsdag 29.april deler Finans Norge ut en prestisjetung pris på NM for ungdomsbedrifter. Da møtes de mest sukessrike ungdomsbedriftene fra hele landet til dyst. Finans Norges ansatte juryerer og deler ut EwB-prisen (Enterprise without Borders). 

Bilde av:Kvile UB fra Sør-Trøndelag er en av kandidatene til å vinne EwB-prisen.
Kvile UB fra Sør-Trøndelag er en av kandidatene til å vinne EwB-prisen.

Endringer i arbeidsmiljøloven trer i kraft 1. juli 2015

De vedtatte endringene i arbeidsmiljøloven vil tre i kraft 1. juli i år. Det er klart etter at lovendringene ble sanksjonert av Kongen i statsråd 24. april. Se oppdatert sak om endringene i arbeidsmiljøloven.

Årsrapport fra Finansnæringens autorisasjonsordninger

Finansnæringens autorisasjonsordninger ble etablert 1. januar 2014 som en konsekvens av arbeidet med å samordne næringens ulike autorisasjons- og godkjenningsordninger. Ved utgangen av 2014 var det 6.318 autoriserte finansielle rådgivere i AFR, og 3.977 godkjente i ordningen for skadeforsikring, GOS. Rapporten finner du på Finaut.no

Markert fall i utlånsrenter ga lavere utlånsmargin

Bankene melder om lavere utlånsmarginer på lån til både husholdninger og foretak i 1. kvartal i år, viser Norges Banks utlånsundersøkelse for 1. kvartal 2015. Dette er i samsvar med fersk rentestatistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som viser at renten på nye boliglån i banker og kredittforetak falt 0,46 prosentpoeng i årets to første måneder. 

Vi søker økonom

Finans Norge søker økonom til enhet for samfunnsøkonomi og kapitalmarked. Enheten jobber med finansiell stabilitet, finansregulering, makroovervåking, kapitalmarkeder og analyser.

God og harmonisert regulering blir stadig viktigere

– Det er ikke stor uenighet om de utfordringene Finanstilsynet presenterer i Finansielt Utsyn 2015. Gjeldsvekst og boligpriser er en del av dette bildet, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge. Utfordringene knyttet til utformingen av...

Bilde av Idar Kreutzer

Nytt nummer av Finansrett

Et nytt nummer av Finansrett er publisert. Vedtakelse av ny finansforetakslov, forskriftsfesting og innskjerping av retningslinjer for boliglån, samt norsk gjennomføring av Solvens II–kravene for forsikring er bare noen av sakene som er omtalt.