Bilskadekontoret

Administrerer DBS som er en kostnadseffektiv løsning for skadekalkulasjon og skadeadministrasjon for forsikring og verkstedbransje.

815 31 31 3

DBS Supports åpningstider er mandag til fredag kl 08.00 – 16. 00. Saker kan også meldes på dbs-support@fno.no

Driftsmeldinger DBS

Siste versjon av DBS publisert til produksjon 24.4.2015

Eventuelle feil eller mangler meldes dbs-support@fno.no

Neste planlagte produksjonssetting av DBS er 11. September 2015