Nytt normalreglement for sanitæranlegg


Dato: 25.03.2008 
Vår ref.: 2008/00153 SPA/AP
Deres ref.:  tø


 


 


Vi viser til brev av 25.2.2008 med utkast til nytt normalreglement for sanitæranlegg.
Vi gir i hovedsak vår tilslutning til foreliggende utkast. Vi vil imidlertid anbefale to tilføyelser til de tekniske bestemmelsene i kapitel 2.3.1. Tilføyelsene er markert med kursiv.


2.3.1 Montering av vannledning i bygning


Vannskadesikre installasjoner betegner vann- og avløpsledninger som installeres med spesiell vekt på å hindre at det oppstår vannskader. Vannledninger skal monteres slik at lekkasjer kan oppdages raskt. Når vannledninger legges skult skal de legges som rør-i-rør etter regler i Lommehåndbok for rør-i-rør-systemer utgitt av Sintef Byggforsk ISBN-82-536-0925-6.


Vannskadesikre leggemetoder kan være:  • Åpent rørsystem i rom med vanntett gulv og med sluk

  • Plassering av rør i skap eller innredning

  • Plassering av rør i sjakt eller innkassing

  • Varerørsystem, rør-i-rørVanntilkoplet utstyr, f. eks. vaske- og oppvaskmaskiner, vannvarmere og kjøleskap med isbitmaskin som monteres i rom som ikke tåler vannsøl, skal være sikret for å unngå vannskader.


Frostsikring av ledninger kan oppnås ved å isolere og/eller ved å sørge for varmetilførsel til ledningene.


Med vennlig hilsen
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Skadepolitisk avdeling


Geir Trulserud
direktør

                            Andreas Pihl
                            fagdirektør