Tekst:
English
Stor tekststørrelse

300 000 forsikret mot helsekø

Stadig flere bedrifter forsikrer sine ansatte mot helsekø. 300 000 nordmenn har ved utgangen av 2011 en eller annen form for forsikring mot helsekø. Det er en økning på 28 prosent sammenlignet med samme tidspunkt i 2010. Så sent som i 2005 var det kun 68 000 nordmenn som hadde en slik ordning.

– Det har i flere år vært klar vekst i behandlingsforsikring som et ansattegode i bedrifter. Det har blitt stadig mer vanlig å forsikre samtlige ansatte i bedriften, sier kommunikasjonsdirektør Leif Osland i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

– Bedriftene tegner behandlingsforsikring for å redusere sykefraværet, redusere ventetiden for ansatte som står i helsekø, og for å ta vare på ansatte som blir syke, sier Osland.

 

Rask behandling

– Mange opplever en lengre periode med sykefravær som følge av problemer med rygg, nakke, skuldre og knær. Behandlingsforsikring tilbudt av forsikringsselskap garanterer rask behandling ved private sykehus i utlandet og Norge, sier Osland.

Populært i Danmark
 
Utbredelsen av behandlingsforsikringer er langt større i Danmark enn i Norge. Gunstige skatteregler i mange år har bidratt til at 1,1 millioner dansker nå har slik forsikring. Til sammenligning var det under 150 000 som hadde behandlingsforsikring i 2002 i Danmark, ifølge statistikk fra bransjeorganisasjonen Forsikring & Pension.

– Det blir likevel spennende å se hvilken virkning det vil få at den nye regjeringen i Danmark har avskaffet skattefavoriseringen av behandlingsforsikring. Fra bransjehold i Danmark frykter man at det vil føre til redusert utbredelse. Et av vilkårene for skattefavorisering som nå har bortfalt, er at ordningene må omfatte samtlige ansatte i bedriftene, sier Osland.

De forsikrede representerer i hovedsak alle ansatte i privat sektor i Danmark. Utviklingen over tid i Danmark er nedenfor illustrert grafisk.

 

Vekst også i Sverige

Også i Sverige har det vært sterk vekst i de siste årene. 431 000 svensker hadde behandlingsforsikring ved utgangen av 2010, ifølge statistikk fra Försäkringsforbundet i Sverige. Det er mer enn en dobling siden 2005.

– Utbredelsen av forsikring mot helsekø er likevel reelt sett større i Norge dersom en tar i betraktning at folketallet og antall sysselsatte er klart høyere i Sverige, sier Osland.

I Sverige og Danmark er det som i Norge, relativt liten utbredelse av individuelle ordninger for behandlingsforsikring. Individuelle ordninger utgjør om lag 20 prosent av den totale kundemassen i Sverige og rundt 10 prosent i Danmark og Norge. Det er rundt 27 000 som har individuelle ordninger i Norge.
 
– Vi venter fortsatt vekst for private behandlingsforsikringer i Norge, men det er langt fram til utbredelsen i Danmark, sier Osland.

Nærmere om statistikken

1.juli 2011 inngikk Codan Forsikring et strategisk samarbeid med Vertikal Helseassistanse AS. Dette innebærer at Codan nå tilbyr all sin helseforsikring via Vertikal Helseassistanse, og at hele Vertikals helseforsikringsportefølje er under fornyelse eller nytegning via Codan Forsikring fra 1. juli 2011 og fremover. Til sammen har de to selskapene 105.562 kunder med behandlingsforsikring. Disse er medregnet i denne pressemeldingen. I FNOs markedsandelsstatistikk fremkommer likevel foreløpig 39.543 kunder, som tilsvarer de kundene som ble fornyet til Codan fra 1. juli til 31.12.2011. Bakgrunnen for dette er at FNOs statistikk kun omfatter FNOs egne medlemmer. Når hele porteføljen er fornyet, pr 30. juni 2012 vil samtlige kunder fremkomme i FNOs statistikk.