Har funnet 10.000 stjålne biler i Oslo

FNHs bilfinnere har siden 1990 lett etter stjålne biler i Oslo-området. I dag fant de bil nummer 10.000. Det var en Jeep Cherokee, 1998-modell. I alt har det blitt gjenfunnet biler for en verdi av ca 125 millioner kroner, til glede for forsikringskundene.

- Bilfinnerne har gledet 10.000 ulykkelige bileiere, og spart kundene for ca 125 millioner kroner. De gjør en viktig jobb for forsikringsselskapene og deres kunder, sier Preben Sandborg Røe, informasjonsdirektør i FNH.

Fra slottet til Gardermoen

Bilfinnerne bidrar til at stjålne biler gjenfinnes raskere og at flere biler i det hele tatt kommer til rette. - 10.000 biler er imponerende mange. Det tilsvarer en sammenhengende rekke av biler fra Slottet i Oslo sentrum til ankomsthallen på Gardermoen, sier Røe. 

De aller fleste av de 10.000 gjenfunne bilene er vanlige bruksbiler. De er relativt lette å stjele og har som oftest ivaretatt et transportformål for tyven. De aller dyreste bilene stjeles som oftest av profesjonelle tyver, og ofte for eksport.

Antall biltyverier halvert på få år

I 2005 ble det meldt 8.613 biler stjålet og anslåtte erstatninger var 264 millioner kroner. I 2002 ble det stjålet dobbelt så mange biler. Startsperren skal ha stor del av æren for at antall stjålne biler er halvert på få år. De aller fleste stjålne biler blir gjenfunnet i løpet av 30 dager. Noen blir gjenfunnet senere og stadig flere biler blir eksportert til utlandet, senket i sjø eller vann eller ”slaktet”. Rundt halvparten av de forsvunne bilene er eldre enn 10 år.

Rundt 10 prosent av biler som forsvinner og aldri dukker opp igjen er i klassen kostbare og eksklusive biler, mens rundt 50-70 prosent er godt brukte biler (ti år og eldre).

Samarbeid med Oslo politikammer

Bilfinner-ordningen ble etablert i 1990 som et samarbeidsprosjekt mellom Oslo politikammer og FNH (den gang Norges Forsikringsforbund). Ideen ble hentet fra København.

Fra Oslo politikammer mottar bilfinnerne fortløpende oversikter over alle stjålne kjøretøyer i Norge siste tre måneder. Registreringsskiltet på parkerte biler på veier, gater, plasser, parkeringshus, garasjeanlegg m.v. blir sammenholdt mot oversikten. Ved "treff" settes hjullås på bilen, Oslo politikammer kontaktes og kranbil rekvireres. Dersom bilen bærer preg av å ha vært benyttet til annen kriminell virksomhet eller biltyven observeres i eller ved bilen, rykker politiet ut.

Lønnsom virksomhet

Evaluering av lønnsomhetsaspektet ved ordningen bygger på mange usikre momenter, men er i dag beregnet til et årlig overskudd på rundt 5 millioner kroner. På 90-tallet ble det funnet vesentlig flere biler, hvilket medførte et årlig overskudd på rundt 9 millioner kroner.

Et vesentlig bidrag til overskuddet er gjenfinning av biler innen 30 dager etter tyveriet, det vil si før utbetaling av tyverierstatning normalt finner sted. Et annet bidrag er funn av biler som ellers ikke ville blitt funnet før etter lang tid og da med liten eller ingen restverdi. Ordningen har inntil nylig beskjeftiget fire halvtidsansatte bilfinnere. Nå er det tre. Det letes i Oslo og omegn. 

Til redaksjonen: På www.fnh.no legges det daglig ut nyheter.


Kontaktpersoner


Direkte


Mobil


Privat


E-post


Infodir. Preben S. Røe


23 28 43 20


90 12 57 73


67 13 34 84Infosjef Stein Haakonsen


23 28 43 21     


95 24 16 70


67 56 07 85