Avansert svindel med bankkort er avslørt

Butikker av forskjellig type har blitt rammet av organisert svindel hvor kortkunders informasjon har blitt kopiert fra magnetstripen. Kombinert med at svindlerne får tak i PIN-kodene har de kriminelle mulighet til å misbruke kortene.

Avansert svindel med bankkort er avslørt

Ikke et Oslo-fenomen

Den siste tidens svindel på kortterminaler er ikke et rent Oslo-fenomen. Det er avdekket svindel flere steder i landet de siste månedene. Teknikken som de kriminelle har benyttet har variert, men konsekvensen for kundene er at kortet kan misbrukes.

Ta kontakt med banken

Dersom kunden oppdager unormal aktivitet på kontoen er det viktig å ta kontakt med banken så raskt som mulig for å få sperret kortet. Banken dekker tapet ved denne typen svindel.

Bruk chip

Med en milliard kortransaksjoner i året er det liten sannsynlighet for å bli svindlet. Knut Kvalheim i Bankenes standardiseringskontor - BSK - anbefaler likevel å bruke chip når det er mulig. - Bare kort med magnestripe er utsatt for svindel. Betaling med chip er sikkert, og drøyt 70 prosent av norske kort har chip nå, sier Kvalheim. Bankenes Standardiseringskontor fastsetter standarder og krav til sikkerhet i bankenes betalingssystemer.

- Omfanget av svindelen er begrenset og dette er en komplisert måte å svindle på som krever detaljert teknisk kompetanse fra de kriminelle. For å kunne manipulere en betalingsterminal må komponenter fra andre terminaler benyttes. Det må altså utføres flere innbrudd for å gjennomføre svindelen. De tiltak vi nå har iverksatt vil avsløre denne typen angrep, sier Knut Kvalheim.

Han understreker at det samarbeides tett med politiet.

Mer om Bankenes Standardiseringskontor på www.bsk.no