Tekst:
English
Stor tekststørrelse

Finansbarometeret 2012

Rammelån er utbredt

Publisert: 04. mai 2012  

32 prosent av boliglånskundene oppgir nå at de har rammelån, mot 29 prosent for to år siden, viser undersøkelsen Norsk finansbarometer fra TNS Gallup. –Rammelån gir stor fleksibilitet og passer godt for folk som har god økonomisk kontroll, sier Stine Neverdal, kommunikasjonssjef i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).


Finansbarometeret 2012

Publisert: 30. april 2012  

TNS Gallup utførte i januar undersøkelsen Norsk Finansbarometer 2012 på oppdrag for FNO. Alle resultatene fra undersøkelsen er nå tilgjengelige.


Seks av ti unge har BSU-konto

Publisert: 20. april 2012  

I aldersgruppen 18-33 år har 59 prosent Boligsparing for ungdom (BSU). Det viser undersøkelsen Norsk finansbarometer som er gjennomført av TNS Gallup for Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).


Lavere skadeprosent for bil og bolig

Publisert: 20. april 2012  

Det har vært en nedgang i skadeprosenten for boligforsikring og motorvognforsikring fra 2010 til 2011. Skadeprosent er andel av premieinntektene som utbetales i erstatninger. Skadeprosenten er likevel langt høyere enn det folk flest tror.


Liten kunnskap om pensjon

Publisert: 20. april 2012  

Til tross for omfattende informasjonskampanjer og mye trafikk på ulike pensjonsportaler og pensjonskalkulatorer, er det fortsatt liten kunnskap om pensjon i den norske befolkningen. Bare 24 prosent oppgir at de har helt eller delvis oversikt over hva de får i samlet pensjon, ifølge en undersøkelse som TNS Gallup har gjennomført for FNO.


Mer opptatt av samfunnsansvar

Publisert: 27. mars 2012  

58 prosent av den norske befolkningen synes det er ytterst viktig eller meget viktig at bankene og forsikringsselskapene tar samfunnsansvar. Det er en økning på 11 prosentpoeng sammenlignet med tilsvarende undersøkelse i fjor. Resultatene kommer frem i en spørreundersøkelse som TNS Gallup har gjennomført for Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).


Mange tåler betydelig renteøkning

Publisert: 27. mars 2012  

Mange tåler en renteøkning på opptil 4 prosent. Det viser en undersøkelse som TNS Gallup har gjennomført på oppdrag fra Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).


- Pensjonssmell for mange

Publisert: 26. mars 2012  

Hele 60 prosent av befolkningen oppgir at de verken sparer eller planlegger å spare til alderdommen. Samtidig sier mange at de ikke vil akseptere noe særlig nedgang i inntekten ved overgang fra yrkeslivet til pensjonisttilværelsen.
–Mange vil få seg en pensjonssmell dersom de ikke setter seg inn i hva de kan forvente å få i pensjon og tar grep om egen sparing, sier kommunikasjonsdirektør Leif Osland i FNO. 


Positive omdømmemålinger

Publisert: 22. mars 2012  

Både bank- og forsikringsnæringen bedret sitt omdømme i løpet av fjoråret. Det viser resultatene av en spørreundersøkelse TNS Gallup har gjennomført for FNO.


170 000 byttet bank i fjor

Publisert: 19. mars 2012  

I fjor byttet til sammen 170 000 bankkunder hovedbank, viser undersøkelsen Norsk finansbarometer som TNS Gallup har gjennomført for FNO. Dette utgjør 5 prosent av kundene og er like mange som året før.


Betaler nesten alltid med kort

Publisert: 18. mars 2012  

8 av 10 i aldersgruppen mellom 18 og 44 år foretrekker nå å betale med betalingskort uansett beløp, viser undersøkelsen Norsk finansbarometer utført av TNS Gallup for FNO.


468 000 byttet forsikringsselskap

Publisert: 05. mars 2012  

468 000 kunder skiftet skadeforsikringsselskap i 2011. Det er færre enn i 2010, men på samme nivå som i 2009. –Konkurransen i skadeforsikring er sterk. Flere aktører i markedet bidrar til hard kamp om kundene, sier kommunikasjondirektør Leif Osland i FNO.