Tekst:
English
Stor tekststørrelse

Forventningsbarometeret 2010

Forventningsbarometeret er en undersøkelse som hvert kvartal måler norske husholdningers forventninger til egen og landets økonomi. Undersøkelsen foretas av TNS Gallup og er et samarbeidsprosjekt mellom FNO (fra 2010 - årene før; Sparebankforeningen) og TNS Gallup. Den første målingen ble gjort i 1992 og de samme spørsmålene har blitt stilt hvert eneste kvartal siden den gang.

Forventningsbarometeret 4. kvartal 2010:

Optimisme - men ingen kjøpefest

Publisert: 07. desember 2010  

Forventningsbarometeret for 4.kvartal viser et ytterligere oppsving i nordmenns optimisme.  Lav rente og bedring i disponibel inntekt har gitt de fleste husholdningene enda romsligere økonomi det siste året. Til tross for dette har de yngste blitt noe mer bekymret. - Den gode privatøkonomiske utviklingen skulle tilsi en real kjøpefest, men vi lar oss ikke rive med, sier adm. direktør Arne Hyttnes i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).


Forventningsbarometeret 3.kvartal 2010:

Optimismen stiger – seniorene ser lyst på fremtiden

Publisert: 07. september 2010  

Husholdningenes tillit til landets og egen økonomi stiger og er nå tilbake på nivået fra før finanskrisen. Det er spesielt de over 60 som har blitt mer optimistiske i løpet av sommeren. Dette viser tall fra Forventningsbarometeret for september.


Forventningsbarometeret 2.kvartal 2010

Nordmenn er økonomiske optimister – pessimismen råder i EU

Publisert: 08. juni 2010  

Økonomisk uro i flere europeiske land bidrar til å senke folks forventninger til norsk økonomi neste år, mens tiltroen til egen økonomi holder seg på et relativt høyt nivå. Dette viser tall fra Forventningsbarometeret for juni.


Forventningsbarometeret mars 2010:

Mer optimistiske til egen økonomi

Publisert: 09. mars 2010  

Uavhengig av inntekt og alder er befolkningen mer optimistiske til landets og ikke minst egen økonomi nå enn for tre måneder siden. Optimismen øker mest hos de med lav inntekt, men fortsatt er det de yngste og de med høyest inntekt som ser lysest på økonomien fremover. Dette viser Forventningsbarometeret for første kvartal 2010.