Tekst:
English
Stor tekststørrelse

Register over livsforsikringer og pensjoner

Register over livsforsikringer og pensjoner vil gi deg opplysninger om hvor du har livsforsikringer og pensjoner. 

For å få greie på ytelsens størrelse må du ta direkte kontakt med selskapet der du eller avdøde har eventuelle forsikrings- eller pensjonsordninger.

Forespørsler til registeret gjøres via nettsiden til Norsk Pensjon