Tekst:
English
Stor tekststørrelse

Bærekraftig finansnæring

Økt press på naturgrunnlaget i form av klimaendringer, forurensing, overforbruk av ressurser, redusert artsmangfold og økende befolkning, utfordrer grensene for verdens bærekraft.

Det inntreffer eksempelvis langt flere klimarelaterte katastrofer i dag enn for få år siden. Stadig flere forskere er sikre på at katastrofene skyldes for høye utslipp av klimagasser. Mye tyder også på at uttaket av naturressurser er for høyt, ressurser som etterspørres av en stadig økende befolkning. Det totale presset på naturen er mange steder i ferd med å overstige kritiske nivåer.

Bank, forsikring og andre finanstjenester er i betydelig grad integrert i samfunnsøkonomien.

En bærekraftig utvikling er dermed viktig også for finansnæringen.

Les mer om finansnæringens arbeid med klima, miljø og ressursforvaltning