Tekst:
English
Stor tekststørrelse

Finansnæringen og skolen

Veiledning i privatøkonomi vil gjøre de unge bedre rustet til å takle samfunnet de skal ut i, både i forhold til låneordninger, pensjonsordninger og forsikringsdekninger.

Se også: Hvordan samarbeider finansnæringen med skolen?

Skolen er et naturlig sted å lære sunne holdninger og få mer kunnskap om personlig økonomi. Finansnæringen ønsker å bidra med sin kompetanse. Næringen har lang tradisjon med å arbeide målrettet og langsiktig i samarbeid med skolene og vil i årene fremover satse enda mer på dette området.

Økonomi i utdanningen

Finans Norge arbeider for å få personlig økonomi inn utdanningen. Mulige fagområder er samfunnsfag og matematikk. Målet bør være å få kunnskap om personlig økonomi inn i læreplanene gjennom hele utdanningsløpet.

Finansnæringens arbeid overfor skolen kan deles inn i tre hovedområder:

Materiell

Det er utarbeidet materiell for veiledning i personlig økonomi på ungdomstrinnet og videregående skole.

Samarbeid med Ungt Entreprenørskap

Finansnæringen samarbeider med Ungt Entreprenørskap (UE) om opplæring i entreprenørskap i utdanningen.

Utdannings- og yrkesvalg

Banker og forsikringsselskaper presenterer seg på høyskoler, universiteter, ulike messer og andre steder der skoleungdommen tar sine utdannings- og yrkesvalg.

Hensikten er å sikre at skoleungdommen er kjent med hvilke arbeids- og karrieremuligheter som finnes innen finansnæringen.

Mange finansbedrifter har startet ulike trainee-programmer som er spesielt innrettet mot unge mennesker.