Tekst:
English
Stor tekststørrelse

Næringslivsforsikring

Bedrifter og andre virksomheter kan rammes av brann eller andre typer skader, produksjonstap, rettslig erstatningsansvar og andre ulykker. Riktige forsikringer sikrer opprettholdelse av driften dersom uhellet er ute.
Disse sidene gir en overordnet beskrivelse av  de fleste forsikringer som er aktuelle for næringslivet. Kontakt det enkelte forsikringsselskap for detaljerte vilkår.