Tekst:
English
Stor tekststørrelse

Ansatte i Finans Norge og FNO Skadedrift

Søk i ansattliste:

Sorter:

Navn
Prosessområde/enhet:
Telefon
Mobil
Flemming Andersen
Tittel: Servicekonsulent
Team: Fellestjenester
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Vaktmester, sentralbord/resepsjon, post og annet som faller inn under Fellestjenester sine oppgaver.

Se hele ansattprofilen
 
 
Administrasjon og HR
 
Marielle Arvesen
Tittel:
E-post:

Se hele ansattprofilen
 
 
Prosessområde arbeidsgiver
Jan Sverre Asker
Tittel: Direktør
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Tariffoppgjør,rådgivning,rammebetingelser og arbeidslivstemaer.

Se hele ansattprofilen
 
 
Samfunnsøkonomi og kapitalmarked
Line Asker
Tittel: Senioranalytiker
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Makroøkonomi og kapitalmarked
 • Bankregulering
 • Krisehåndtering av banker

Se hele ansattprofilen
 
 
Kommunikasjon og samfunn
Svein Aursand
Tittel: Nettredaktør
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Redaktør FNO.no, koordinering og bistand for andre nettsteder, kontakt og avtaler med leverandører, utvikling, nettanalyse.

Se hele ansattprofilen
 
 
Liv Tove Bakken
Tittel: Juridisk fagsjef
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Verdipapirforetakenes sikringsfond
 • Finansielle investeringstjenester - rammeverk
 • Tilsyn med verdipapirhandelen

Se hele ansattprofilen
 
 
Leon Bendiksen
Tittel: Senior systemkonsulent
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Systemutvikling

Se hele ansattprofilen
 
 
Myndighetskontakt og næringspolitikk
Hanne Berntsen
Tittel: Konsulent
E-post:

Se hele ansattprofilen
 
 
Økonomisk kriminalitet
Frode Bjeglerud
Tittel: Fagdirektør
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Styreleder Næringslivets Sikkerhetsråd og leder for enhet økonomisk kriminalitet, ansvarlig for Finans Norges administrasjon av fagutvalg svindel og forsikringskriminalitet(FSK), hvitvaskingsutvalget (HU) og bankenes sikkerhetsråd.(BSR) Strategisk arbeid, årlige møter med Riksadvokaten, Politidirektoratet, Politihøgskolen i tillegg til ad hoc møter med Justisdepartementet, EMØK, NAV, Skatteetaten, Oslo pd, Økokrim, Kripos og andre relevante myndighetsorganer ved behov.

Se hele ansattprofilen
 
 
Økonomisk kriminalitet
Harald Bjerke
Tittel: Fagsjef
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Jobber som fagsjef forsikring. Har fokus på forebygging av kriminelle anslag som rammer forsikringsbransjen. Har sekretariatsfunksjon i Fagutvalg Svindel og Kriminaltet (FSK)

Se hele ansattprofilen
 
 
Hildegunn Bjerke
Tittel: Fagdirektør
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Påvirke og igangsette skadetekniske tiltak for å oppnå risikoreduksjon i samarbeid med medlemsselskapene i Finans Norge, organisasjoner med beslektet mål/faglig vinkling og aktuelle myndigheter. Hovedoppgavene er skadeforebyggende aktivitet innen brann-, el-, vann- og trafikksikkerhet og via FG og RVR.

Se hele ansattprofilen
 
 
Tor Johan Bjerkedal
Tittel: Fagdirektør
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Avregning og oppgjør inkl. NICS Operatørkontor
 • Verdipapiroppgjør
 • Internasjonal betalingsformidling

Se hele ansattprofilen
 
 
Stig Roar Bjørnsgard
Tittel:
E-post:

Se hele ansattprofilen
 
 
Prosessområde livsforsikring og pensjon
 
Karl Gerhard Blaasaas
Tittel: Fagsjef
Team: NHV
E-post:

Se hele ansattprofilen
 
 
Cathrine Novsett Borgen
Tittel:
E-post:

Se hele ansattprofilen
 
 
Prosessområde arbeidsgiver
Nils Peter Brahde
Tittel: Advokat
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Tarifforhandlinger, arbeidsrettlig rådgivning og bistand, tvister, medlemsskapsspørsmål.

Se hele ansattprofilen
 
 
Ellen Bramness Arvidsson
Tittel: Internasjonal koordinator
E-post:

Se hele ansattprofilen
 
 
Ove Brandt
Tittel: Fagsjef
Team: RVR
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Er kontaktleddet mellom FNO og brannvesenene i Norge, spesielt da de 22 vertsbrannvesenene for RVR.

Se hele ansattprofilen
 
 
Elisabeth Broch
Tittel: Rådgiver
E-post:

Se hele ansattprofilen
 
 
Prosessområde arbeidsgiver
Anja M. Brodschöll
Tittel: Advokat
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Arbeidsrettslig rådgivning og bistand.

Se hele ansattprofilen
 
 
Hilde Brænna
Tittel: Leder
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Leder for området Fellestjenester. Fellestjenester drifter Finans Norges sentralbord, resepsjon, møtesenter, arkiv, vaktmestertjenester, intern/ekstern post, m.m.
 • Kontakt og koordinering med våre leietakere og andre eksterne aktører.

Se hele ansattprofilen
 
 
Samfunnsøkonomi og kapitalmarked
Martin Carlén
Tittel: Fagsjef
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Europeisk solvensregelverk – Solvens II • Norsk soliditets- og kapitaldekningsregelverk • Kapitalforvaltningsregelverk på livsiden • Virksomhetsreglene for livsforsikring/Langsiktige tiltak (fripoliser/bufferkapital/rentegaranti) • Fripoliser • Kontoføring • Gruppeliv • Forsikringsmegling liv • Autorisasjonsordninger på livsiden • Finansportalen Utvalg mv. • Sekretær i Kontaktutvalg kapitaldekningsregler • Solvency II Steering Group (CEA) • Observatør i ECOFIN (CEA) • Finanstilsynets referansegruppe for Solvens II • Rådgivende utvalg for Norsk Pensjon • Styringsgruppe personforsikringskonsulent • Styringsgruppe forsikringsrådgiver

Se hele ansattprofilen
 
 
Samfunnsøkonomi og kapitalmarked
Michael Hurum Cook
Tittel:
E-post:

Se hele ansattprofilen
 
 
Administrasjon og HR
Espen Delp
Tittel: Fagsjef
Team: IT
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • FNO utvalgsweb, Innkjøp it-utstyr. Telefonsentral.

Se hele ansattprofilen
 
 
Administrasjon og HR
 
Berit Detlie
Tittel: Økonomikonsulent
Team: Økonomi
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Skade- og livsforsikringsavdelingene i FNO Verdipapirforetakenes Sikringsfond BankID Norge Bankenes Standardiseringskontor Norsk Pensjon Verdipapirfondenes Forening VFF Næringspolitikk CEFOR Finansieringsselskapenes Forening

Se hele ansattprofilen
 
 
Jan Digranes
Tittel: Direktør
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Leder prosessområde bank

Se hele ansattprofilen
 
 
Sverre Dyrhaug
Tittel: Direktør
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Rådgiver for styret og ledelsen i spørsmål om vedtekter og styringsstruktur i FNO/FNO-systemet. Direksjonssekretær fra 01.01.12. Pågående arbeid med samlelov om finansforetak og finanskonsern.

Se hele ansattprofilen
 
 
Prosessområde skadeforsikring
Mia Ebeltoft
Tittel: Fagsjef
E-post:

Se hele ansattprofilen
 
 
Administrasjon og HR
 
Rolf Erik Esbensen
Tittel: Servicekonsulent
Team: Fellestjenester
E-post:

Se hele ansattprofilen
 
 
Kommunikasjon og samfunn
Ragnar Falck
Tittel: Redaktør
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Redaktør Sparebankbladet

Se hele ansattprofilen
 
 
Prosessområde skadeforsikring
Øyvind Flatner
Tittel: Fagdirektør
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Skadeforsikring: yrkesskadeforsikring, personskade, behandlingsforsikring, personforsikringsprodukter, standardisert erstatning Forsikringslovgivning: skadeforsikringsselskapenes virksomhet Leger / helse- og personopplysninger ifm forsikring: honoraravtale, legeforeningen, spesialisterklæringer, fullmakter og forholdet til Legeforeningen Diverse bransjenormer og avtaler m.m.

Se hele ansattprofilen
 
 
Carl Flock
Tittel: Advokat/juridisk fagdirektør
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • - Finansmarkedsrett og regulering av banker og forsikringsselskaper. - Selskapslovgivning og alminnelig forretningsjuss. - Generell EU/EØS-rett, samt sektorreguleringen (MiFID, CRD IV mv.)Verdipapirhandel og finansiell rådgivning. - Spørsmål vedr. tilsyn, kontroll og revisjon i bankene. FATCA-regelverket. - Koordinering av juridisk førstelinjerådgivning til sparebanker - Redaktør Finansrett

Se hele ansattprofilen
 
 
Synnøve Bjerved Folkvord
Tittel: Seniorrådgiver
E-post:

Se hele ansattprofilen
 
 
Kommunikasjon og samfunn
Jan Erik Fåne
Tittel: Direktør
E-post:

Se hele ansattprofilen
 
 
Myndighetskontakt og næringspolitikk
Ole Morten Geving
Tittel: Direktør
E-post:

Se hele ansattprofilen
 
 
Truls Glenne
Tittel: Spesialrådgiver
Team: Bilskade
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Hovedansvarlig for prosjekt NyDBS hos Bilskadekontoret. Kravspesifikasjon, test og implementering. Ansvarlig for utvikling og forvaltning av DBS, DBS-Kondemnasjon og DBS-Bilder. Ansvarlig for drift av alle våre løsninger (DBS). Leder Koordineringsgruppen - samlingspunkt for videreutvikling og forvaltning

Se hele ansattprofilen
 
 
Håvard Grønstad
Tittel: Fagsjef
Team: FG
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Administrere det brannrelaterte arbeidet i Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG), www.fgsikring.no. Arbeidsområdet brann omfatter sprinklersystemer, vanntåkesystemer og brannalarmanlegg.

Se hele ansattprofilen
 
 
Helene Tørvold Guldbrandsen
Tittel: Juridisk seniorrådgiver
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Utlån og garantier, forbrukerkreditt, pant og sikkerhetsrett, mønsteravtaler for lån og sikkerheter, konkurs, tvangsfullbyrdelse

Se hele ansattprofilen
 
 
Kristoffer Gulsvik
Tittel: Seniorrådgiver
E-post:

Se hele ansattprofilen
 
 
Evy Ann Hagen
Tittel: Juridisk seniorrådgiver
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Generelle finansjuridiske spørsmål med hovedvekt på sparebankjuridiske problemstillinger. Førstelinjetjeneste medlemsrådgivning (jus). Finansavtalelov Pant Inkasso Fast eiendoms rettsforhold

Se hele ansattprofilen
 
 
Prosessområde livsforsikring og pensjon
Turid Hammer
Tittel: Fagsjef
Team: NHV
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Nemnda for helsevurdering Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer (Norsif)

Se hele ansattprofilen
 
 
Gunnar Harstad
Tittel: Advokat/spesialrådgiver
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Avtaleverk betalingsformidling Konto og betalingstjenester generelt Elektronisk kommunikasjon - BankID/PKI Legitimasjon Mindreårige/umyndige Transportløyvegaranti Driftskredittordningen i landbruket

Se hele ansattprofilen
 
 
Arve Haug
Tittel: Fagsjef
Team: FG
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Utarbeidelse av sikkerhetsforskrifter for næringslivet. Innbruddsalarmregler Innbruddsalarmutstyr (detektorer, Innbruddsalarmforetak Alarmstasjoner Lås og låsutstyr Verdioppbevaringsenheter (sikkerhetsskap, safer, hvelv mm) Våpenskap Bil- og båtsikring (mekanisk sikring, søkesystemer mm) Dører (sikkerhetsdører) Gitter og sjalusi Glass

Se hele ansattprofilen
 
 
Terje Haug
Tittel: Fagdirektør
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Leder

Se hele ansattprofilen
 
 
Prosessområde arbeidsgiver
Morten Henningsen
Tittel: Seniorrådgiver
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Lønns- og sykefraværsstatistikk, arbeidslivstema

Se hele ansattprofilen
 
 
Andre Hoff
Tittel: Fagsjef
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Styring og kontroll av felles infrastruktur.
 • Straksbetaling.
 • Konto- og adresseringsregister.
 • Nytt Folkeregister.

Se hele ansattprofilen
 
 
Samfunnsøkonomi og kapitalmarked
 
Herborg Horvei
Tittel: Fagsjef
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Regnskapsregelverk (bank og forsikring) IFRS-standarder Skattelovgiving (selskapsrett) Merverdiavgift

Se hele ansattprofilen
 
 
Arne Johan Hovland
Tittel: Fagdirektør
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Verdipapirmarkeder, finansiell rådgivning (AFR).

Se hele ansattprofilen
 
 
Kommunikasjon og samfunn
Ann Håkonsen
Tittel: Kommunikasjonssjef
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Pressekontakt med hovedvekt på følgende områder: Bankspørsmål Dagligbankundersøkelsen, Forventningsbarometeret og Husholdningsundersøkelsen Webansvarlig for www.bankaxess.no, www.bankaxept.no, www.bankenessikringsfond.no og www.sparebankforeningen.no Oppgaver i forbindelse med Sparebankforeningens studiegrupper

Se hele ansattprofilen
 
 
Prosessområde skadeforsikring
Stein Haakonsen
Tittel: Fagsjef
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Klima, miljø og bærekraft, skole og utdanning.

Se hele ansattprofilen
 
 
Samfunnsøkonomi og kapitalmarked
Dag Henning Jacobsen
Tittel: Fagsjef
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Bankanalyse og bankregulering
 • Overvåking og analyse av makroøkonomi og makroreguleringer
 • Virkninger av bankregulering

Se hele ansattprofilen
 
 
Arild Johannesen
Tittel: Seniorrådgiver
Team: Bilskade
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Ansvarlig for reservedelsinput og -databehandling for DBS. Ansvarlig for levering av database til til DBS. Prosjektleder for levering av datasystemet "DBS deler". Kontakt mot bilimportører, IT- og databaseleverandører.

Se hele ansattprofilen
 
 
Samfunnsøkonomi og kapitalmarked
Erik Johansen
Tittel: Fagdirektør
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Rammebetingelser på bankområdet, makro- og mikroøkonomi, kapitalmarked og kapitalforvaltning

Se hele ansattprofilen
 
 
Hilde E. Johansen
Tittel: Fagsjef
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Forbrukerområdet med hovedvekt på ungdom og økonomi/ Ungt Entreprenørskap/ Futura alumni - programarbeid og samlinger /Kundeatferd

Se hele ansattprofilen
 
 
Jan Daniel Juniszewski
Tittel: Fagsjef
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Jobber som fagsjef bank. Jobber opp i mot kriminelle anslag mot banknæringen. Har sekretariatsfunksjon i Bankenes Sikkerhetsråd. Jobber i stor grad prosjektbasert ut i fra mandat som BSR fastsetter på fokussaker.

Se hele ansattprofilen
 
 
Administrasjon og HR
 
Mari Jøråndstad
Tittel: Servicekonsulent
Team: Fellestjenester
E-post:

Se hele ansattprofilen
 
 
Idar Kreutzer
Tittel: Adm. direktør
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Idar Kreutzer er adm. direktør i Finans Norge fra 01.09.2012. Kreutzer var konsernsjef i Storebrand fra 2000 til 2012. Kreutzer er styreleder i Posten Norge og Flyktninghjelpen. Han er leder av valgkomiteen i Orkla ASA, nestleder av bedriftsforsamlingen i Statoil ASA og medlem av bedriftsforsamlingen i Norsk Hydro ASA. I januar 2013 ble han valgt som medlem i Strategirådet for Statens Pensjonsfond Utland, og han var Co Chair i WBCSD-prosjektet Vision 2050. Han er videre styremedlem ved Universitetet i Oslo og medlem i Norges Handelshøyskoles Advisory Board. Han er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole.

Se hele ansattprofilen
 
 
Prosessområde skadeforsikring
Bente Kristiansen
Tittel: Seniorkonsulent
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Stabs- og støttefunksjon - Prosessområde skadeforsikring. Ansvar for "back office"rutinene/tjenestene i Prosessområde skadeforsikrings-enhetene.
 • Økonomisk kriminalitet: Konsulentnettverket, Båtvarsling, Spesialmeldinger

Se hele ansattprofilen
 
 
Prosessområde arbeidsgiver
Alexander Lange
Tittel: Fagsjef
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Tariffavtaler, forhandlinger, lønnsdannelse og statistikk og beregninger til tariffoppgjør, AFP, konfliktberedskap.

Se hele ansattprofilen
 
 
Oxana Larsen
Tittel:
Team: Bilskade
E-post:

Se hele ansattprofilen
 
 
Else-Cathrine Lund
Tittel: Fagsjef
E-post:

Se hele ansattprofilen
 
 
Erlend Lundgren
Tittel: Fagsjef
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Infrastruktur for betalingssystemer
 • Infrastruktur for oppgjør og registrering av finansielle instrumenter NICS VPS (VPO) T2S

Se hele ansattprofilen
 
 
Administrasjon og HR
 
Terje Madsen
Tittel: Konsulent, arkiv
Team: Fellestjenester
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Arkivbehandling

Se hele ansattprofilen
 
 
Lene Magnussen
Tittel: Direktør
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Leder av administrasjons- og IT-avdelingen med 3 seksjoner; økonomi, IT og fellestjenester. HR/personal, økonomistyring/-rapportering, prosjekter, administrative avtaleforhold, internservice, medlemskontakt

Se hele ansattprofilen
 
 
Tor Erik Meland
Tittel: Systemkonsulent
Team: IT
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Serverdrift, systemutvikling og generell brukerstøtte.

Se hele ansattprofilen
 
 
Prosessområde livsforsikring og pensjon
Tone Meldalen
Tittel: Fagdirektør
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Regelverk, livsforsikring og pensjon Pensjonsreformen, privat sektor Medlem TT Pensjon

Se hele ansattprofilen
 
 
Marianne Arvei Moen
Tittel: Juridisk rådgiver
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Generelle finansjuridiske spørsmål. Konkurranserett. Verdipapirhandel og finansiell rådgivning. Førstelinjetjeneste medlemsrådgivning (jus).

Se hele ansattprofilen
 
 
Harald Moseby
Tittel: Fagsjef
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Statistikk skadeforsikring. Aktuarfaglige beregninger.

Se hele ansattprofilen
 
 
Kommunikasjon og samfunn
Rolf Mæhle
Tittel: Fagsjef
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Fiskerispørsmål – bankrelatert Husholdningsøkonomi generelt Sparing spesielt Kreditt Bankutlån

Se hele ansattprofilen
 
 
Statistikk og analyse
Kari Mørk
Tittel: Sjefaktuar skadeforsikring
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Statistikk skadeforsikring

Se hele ansattprofilen
 
 
Statistikk og analyse
Randi Mørk
Tittel: Fagsjef
E-post:

Se hele ansattprofilen
 
 
Kommunikasjon og samfunn
Stine Neverdal
Tittel: Komunikasjonssjef
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Pressekontakt med hovedvekt på følgende områder: Informasjon om skadeforsikring generelt, deler av bank-området, sikkerhetsspørsmål knyttet til bank og forsikring. Kontakt med medlemmene våre om informasjon.

Se hele ansattprofilen
 
 
Jørgen Nielsen
Tittel: Fagsjef
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Norsk Naturskadepool Naturskader Skadeutvalget Skadebehandling Verdiansettelse/taksering Beredskap/storskadehåndtering Medlemsskap Utligning

Se hele ansattprofilen
 
 
Jan Fredrik Nordby
Tittel: Fagdirektør, aktuar
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Statistikker på www.fno.no Analyser som utføres i Finans Norge. Pensjon og pensjonsreform

Se hele ansattprofilen
 
 
Tone K. Nygård
Tittel: IT-sjef
Team: IT
E-post:

Arbeidsoppgaver:
Se hele ansattprofilen
 
 
Bjørn Ivar Næss
Tittel: Økonomisjef
Team: Økonomi
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Leder av økonomiseksjonen i FNO. Overordnet ansvar for regnskap, rapportering, budsjett, skatt og avgift.

Se hele ansattprofilen
 
 
Pål Gunnar Olsen
Tittel: Seniorrådgiver
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Regnskap og økonomi på Poolkontoret, dvs. Norsk Naturskadepool, Panthavergarantipoolen, Legemiddelforsikringspoolen og Yrkesskadeforsikringspoolen for avslåtte risiki. Inn- og utbetalinger, fakturerte kvartalsutligninger samt - årsavregninger for naturskadepoolen.

Se hele ansattprofilen
 
 
Anders Oppedal
Tittel: Fagsjef
Team: Bilskade
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • DBS faglig, kursvirksomhet, tidsstudier mm.

Se hele ansattprofilen
 
 
Leif Osland
Tittel: Direktør
E-post:

Se hele ansattprofilen
 
 
Prosessområde livsforsikring og pensjon
Inger Lise Prebensen
Tittel: Seniorkonsulent
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Stab- og støttefunksjon i prosessområde livsforsikring og pensjon, administrerer ROFF- og ROLP-registrene ved henvendelser, ansvar for kontaktregisteret og medlemsregisteret, bistår styresekretariatet samt andre prosessområder med administrativ bistand

Se hele ansattprofilen
 
 
Kjersti Prestårhus
Tittel: Seniorkonsulent
E-post:

Se hele ansattprofilen
 
 
Prosessområde livsforsikring og pensjon
Stefi Kierulf Prytz
Tittel: Direktør
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Direktør for livsforsikrings- og pensjonsavdelingen

Se hele ansattprofilen
 
 
Prosessområde skadeforsikring
Ove Røinesdal
Tittel: Spesialrådgiver
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • - næringspolitikk skadeforsikring - sekretær for FNO Skadedrift, Takst og indeks og avsavnsavtalene - medlem av Single Market Com. (Insurance Europe)

Se hele ansattprofilen
 
 
Behzad Salehi G
Tittel: Senior systemkonsulent
Team: IT
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Nettverk og serverdrift, sikkerhet, brukerstøtte, Mobile sync,Video konferanse.Software installasjon.

Se hele ansattprofilen
 
 
Agathe Schjetlein
Tittel: Seniorrådgiver bærekraft og klima
E-post:

Se hele ansattprofilen
 
 
Jostein Soknes
Tittel: Rådgiver
Team: Bilskade
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Ansvarlig for reservedelsgrunnlaget og bilmodell utvalget i DBS. Medvirkende i forskjellige prosjekter i forbindelse med utvikling av DBS-Deler. Importør og forhandler kontakt. Nobas leverandør kontakt mot Consulting AB.

Se hele ansattprofilen
 
 
Marta D Soldal
Tittel: Seniorkonsulent
E-post:

Se hele ansattprofilen
 
 
Arne Solum
Tittel: Fagdirektør
Team: Bilskade
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Leder av Bilskadekontoret

Se hele ansattprofilen
 
 
Roger Stenseth
Tittel: Fagdirektør
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • TFF generelt www.tff.no TFFAuto - Autosys Internasjonale avtaler/direktiv innen motorvogntrafikk o Motorvognforsikringsdirektivene o Grønt Kort-avtalen o YFF generelt

Se hele ansattprofilen
 
 
Samfunnsøkonomi og kapitalmarked
Per Erik Stokstad
Tittel: Analysesjef
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Pengemarked - Renter og likviditet Likviditetskrav Regelverket for store engasjementer Operasjonell risiko

Se hele ansattprofilen
 
 
Prosessområde skadeforsikring
Geir Trulserud
Tittel: Direktør
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Leder av Skadeforsikringsavdelingen. Generelle og næringspolitiske henvendelser som gjelder skadeforsikring.

Se hele ansattprofilen
 
 
Charlotte Tvedt
Tittel: Juridisk seniorrådgiver
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Sekretær fagutvalg Dokument (utlån mv.)
 • Generelle finansjuridiske spørsmål innen bl.a. pant- og sikkerhetsrett, utlån og garantier, forbrukerkreditt, konkurs og tvangsfullbyrdelse, hvitvaskingsjus, markedsføringsrett, personopplysningsrett, taushetsplikt, opplysningsrett mv.
 • Medlem av kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking.

Se hele ansattprofilen
 
 
Prosessområde livsforsikring og pensjon
Espen Tørum
Tittel: Fagsjef
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Ansvarsområder: Pensjonsreformen: * Folketrygden * Offentlige- og private tjenestepensjonsordninger * AFP * Individuelle pensjonsordninger (IPS) Herunder: * Alderspensjon, uførepensjon, etterlattepensjoner mv. * Ytelsesbasert og innskuddsbasert pensjon

Se hele ansattprofilen
 
 
Statistikk og analyse
 
Grunde Vale
Tittel: Fagsjef
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Risikostatistikk og beregninger

Se hele ansattprofilen
 
 
Eline Vedel
Tittel: Fagsjef
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • BankID
 • BankAxess
 • Betjeningskanaler

Se hele ansattprofilen
 
 
Kommunikasjon og samfunn
Tonje Westby
Tittel: Kommunikasjonssjef
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • • Implementering av kommunikasjonsstrategien
 • • Strategi
 • • Myndighetskontakt
 • • Medlemsdialog
 • • Mediehåndtering, spesielt innenfor naturskade, barneforsikring, yrkesskade og bærekraft
 • • Internasjonalt samarbeid innenfor kommunikasjonsområdet (Insurance Europe, EBF, Nordisk)

Se hele ansattprofilen
 
 
Wenche Westgård
Tittel: Rådgiver
Team: Bilskade
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Henvendelser om: - passord og andre spørsmål rundt DBS, DBS-Kondemnasjon, DBS- Markedsplassen (forsikringsbiler.no), DBS-Bilder. - Kurs i DBS-sammenheng. - DBS-fakturaer Ajourhold/oppdatering av: - DBS-verkstedregister (DBS-brukere/-verksteder) - Forsikringsbiler - DBS-Bilder - Frittstående besiktigelsesmenn - DBS-Privatmarkedsversjonen - De "små" forsikringsselskapene

Se hele ansattprofilen
 
 
Samfunnsøkonomi og kapitalmarked
Torkil Wiberg
Tittel: Analytiker
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Kapitalmarkedet Obligasjoner med fortrinnsrett Likviditet

Se hele ansattprofilen
 
 
Nina Wien
Tittel: Rådgiver
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Norsk Naturskadepool, problemer med skaderapporteringssystemet, kjøring av statistikker og avregninger. Legemiddelforsikringspoolen, statistikker og spårsmål

Se hele ansattprofilen
 
 
Prosessområde arbeidsgiver
Kirsti Wullum
Tittel: Seniorkonsulent
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Utvikling, vedlikehold og redaktør på arbeidsgiverområdets nettsider. Utvikling og vedlikehold av medlemsregister og innhenting av medlemsdata. Konferanse- og kursadministrasjon for arbeidsgiverområdet.

Se hele ansattprofilen
 
 
Anne Ystenes
Tittel: Seniorrådgiver
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Betalingsformidling og infrastruktur BankID/PKI Anti-hvitvasking

Se hele ansattprofilen
 
 
Marit Sagen Åstvedt
Tittel: Direktør
E-post:

Arbeidsoppgaver:
 • Ansvarlig for Finans Norges arbeid med forbrukerspørsmål og bærekraft Fagansvar for områdene samfunnsansvar og kompetanse Styreleder for Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) Medlem av BIs Råd for bank-, forsikrings- og finansutdanning Leder av Fondet til fremme av bank- og finansstudier (BI)

Se hele ansattprofilen