Tekst:
English
Stor tekststørrelse

Publikasjoner

Noen av publikasjonene finner du her på nettet, andre må du bestille. Dersom du jobber i en av Finans Norges medlemsbedrifter, har du tilgang til elektroniske versjoner av noen publikasjoner. Blant annet gjelder det Finansrett. Forutsetningen er at du er logget inn på Finans Norgess medlemsnett, noe som i de fleste medlemsbedriftene skjer automatisk.

Bankplassregisteret

Oppslagsbok med opplysninger om landets banker: forretningsbanker, sparebanker, Norges Bank og utenlandske banker med filial i Norge. Finnes som hefte/bokform og i en excel-versjon. Excel-versjonen blir sendt på e-post og er lisensbasert, dvs. det kommer et tillegg per ekstra bruker.


Finansrett

Nytt om rammebetingelser for finansnæringen. Tilbud til ledere i finansbedriftene, advokater og andre spesialister i og utenfor næringen, som trenger å holde seg løpende oppdatert om de rettslige rammebetingelsene for finansnæringen. Utgis fire ganger årlig.

Viktig å vite om kjelleroversvømmelser

Publisert: 16. november 2012  

I denne brosjyren får du gode råd for å forebygge oversvømmelse i kjelleren og hvordan du kan redusere skadeomfanget dersom oversvømmelsen er et faktum.

Håndbok i innbruddssikring

Publisert: 16. oktober 2012  

En veiledning i praktisk gjennomføring av de minimumskrav i innbruddssikring som forsikringsselskapene stiller for næringslivet generelt, og som et hjelpmiddel for privatpersoner.

Økonomitips for foreldre

Økonomitips for foreldre er en kortfattet brosjyre som kan bidra til å vekke interesse for temaet. Brosjyren kan deles ut til kunder, brukes overfor skoler, og for eksempel deles ut på foreldremøter.


Penger forplikter

En publikasjon om samfunnsansvar, som gir råd, tips og lenker til hvordan finansbedriftene kan arbeide strategisk med samfunnsansvar.


Mer enn penger

En publikasjon med 21 artikler fra medlemsbedriftene om hvordan de arbeider med samfunnsansvar.


Rembursregler – 2007-revisjonen

Siste oppdaterte utgave fra april 2007.