Tekst:
English
Stor tekststørrelse

Bankplassregisteret

Oppslagsbok med opplysninger om landets banker: forretningsbanker, sparebanker, Norges Bank og utenlandske banker med filial i Norge. Finnes som hefte/bokform og i en excel-versjon. Excel-versjonen blir sendt på e-post og er lisensbasert, dvs. det kommer et tillegg per ekstra bruker.

Bankplassregisteret er oversiktlig organisert i stedsregister, navneregister og nummerregister. Bankplassregisteret kommer årlig ut med ny utgave i januar og kan bestilles gjennom hele året. Den oppdateres en gang i året.

Stedsregisteret er ordnet alfabetisk etter navnet på de steder hvor det finnes bankkontorer, med registernummer, kontrollsiffer, postadresse og telefonnummer.

Navneregisteret er ordnet alfabetisk etter bankens navn og angir deres ekspedisjonssteder og registernummer.

Nummerregisteret er en numerisk ordnet fortegnelse over bankenes registernummer med kontrollsiffer. Registeret inneholder også opplysninger om Swift-kode og organisasjonsnummer.

Ønsker du excelfil, vennligst skriv det i kommentarfeltet ved bestilling og oppgi hvor mange lisenser du trenger. Med lisenser mener vi antall brukere.  Ønsker du fast abonnement, dvs. tilsendt samme antall hvert år (både hefter og excel-versjon), kan du også skrive inn dette i skjemaet.

Bestill publikasjon

Bruk kommentarfeltet hvis du skal bestille mer enn 20 eks.