Tekst:
English
Stor tekststørrelse

FNO.no

Kredittindikatoren - K2 - kommentarer

Lavere gjeldsvekst

Publisert: 08. januar 2015  

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) falt fra 5,4 prosent i oktober til 5,2 prosent i november. Statistikken fra SSB viser at samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum utgjorde 4 614 milliarder kroner ved utgangen av perioden.


Uendret gjeldsvekst i oktober

Publisert: 01. desember 2014  

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) forble uendret på 5,4 prosent i oktober etter at veksten i september ble oppjustert med en tidel. Statistikken fra SSB viser at samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum utgjorde 4 585 milliarder kroner ved utgangen av perioden.


Ingen endring i gjeldsveksten

Publisert: 31. oktober 2014  

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) forble uendret på 5,3 prosent i september, ifølge statistikk fra SSB. Samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum utgjorde 4 551 milliarder kroner ved utgangen av perioden.


Gjeldsveksten marginalt ned i august

Publisert: 30. september 2014  

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) falt med en tidel til 5,3 prosent i august, ifølge statistikk fra SSB. Samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum utgjorde 4 517 milliarder kroner ved utgangen av perioden.


Uendret gjeldsvekst i juli

Publisert: 01. september 2014  

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) forble uendret på 5,4 prosent i juli, ifølge statistikk fra SSB. Husholdningene økte sin gjeldsvekst med 0,2 prosentpoeng til 6,7 prosent og brøt dermed den nedadgående trenden de siste månedene. 


K2-tall for juni:

Lavere gjeldsvekst i husholdningene

Publisert: 08. august 2014  

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) falt videre fra 5,5 i mai til 5,4 prosent i juni, ifølge statistikk fra SSB. Gjeldsveksten for de ikke-finansielle foretakene økte svakt, mens husholdningenes gjeldsvekst falt med 0,2 prosentpoeng til 6,5 prosent.


Videre nedgang i gjeldsveksten

Publisert: 30. juni 2014  

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) falt videre fra 5,6 i april til 5,5 prosent i mai, ifølge statistikk fra SSB. Gjeldsveksten for de ikke-finansielle foretakene falt med 0,3 prosentpoeng, mens husholdningenes gjeldsvekst var uendret. Samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum utgjorde 4 469 milliarder kroner ved utgangen av perioden.

Marginal nedgang i gjeldsveksten

Publisert: 02. juni 2014  

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) falt med en tidel til 5,6 prosent i april, ifølge statistikk fra SSB. Gjeldsveksten for de ikke-finansielle foretakene var uendret på 3,2 prosent etter at veksten i mars ble nedjustert. Husholdningenes gjeldsvekst, som tok seg opp sist måned for første gang siden i fjor sommer, falt minimalt i april. Samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum utgjorde 4 443 milliarder kroner ved utgangen av perioden.


Ingen endring i gjeldsveksten

Publisert: 05. mai 2014  

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) forble uendret i mars med en vekst på 5,8 prosent, ifølge statistikk fra SSB. Gjeldsveksten for de ikke-finansielle foretakene avtok noe i perioden, mens husholdningenes vekst økte for første gang siden august i fjor. Samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum utgjorde 4 422 milliarder kroner ved utgangen av perioden.


Liten oppgang i gjeldsveksten

Publisert: 31. mars 2014  

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) steg fra 5,7 prosent i januar til 5,8 prosent i februar, ifølge statistikk fra SSB. Økningen kom som en følge av høyere gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak, mens husholdningene fortsatte den nedadgående trenden også i februar. Samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum utgjorde 4 403 milliarder kroner ved utgangen av perioden.


Ytterligere fall i gjeldsveksten

Publisert: 03. mars 2014  

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) falt videre fra 6,0 prosent i desember til 5,7 prosent i januar, ifølge statistikk fra SSB. Både gjeldsveksten i husholdningene og i foretakene falt i perioden. Ved utgangen av januar utgjorde samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum 4 386 milliarder kroner.


Videre nedgang i gjeldsveksten

Publisert: 09. januar 2014  

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) falt fra 6,2 prosent i oktober til 6,0 prosent i november, ifølge statistikk fra SSB. Både gjeldsveksten i husholdningene og i foretakene falt i perioden. Ved utgangen av november utgjorde samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum 4 355 milliarder kroner.


Kredittveksten faller noe tilbake

Publisert: 02. desember 2013  

Dagens tall fra Statistisk sentralbyrå viser at tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum var 6,2 prosent ved utgangen av oktober. Det innebærer at veksttakten falt med 0,1 prosentpoeng fra måneden før. Mens husholdningenes gjeldsvekst var uendret, falt veksten til foretakene nokså markert. Ved utgangen av oktober utgjorde samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum 4 323 milliarder kroner.


Kredittveksten noe opp

Publisert: 01. november 2013  

Fredagens tall fra Statistisk sentralbyrå viser at tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum var 6,2 prosent ved utgangen av september. Det innebærer at veksttakten igjen øker, etter å ha falt flere måneder på rad. Både husholdningenes og foretakenes gjeldsvekst økte i perioden. Ved utgangen av september utgjorde samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum 4 300 milliarder kroner.


Kredittveksten videre ned

Publisert: 30. september 2013  

Dagens tall fra Statistisk sentralbyrå viser at tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum var 6,1 prosent ved utgangen av august. Det innebærer en videre reduksjon i veksttakten som var 6,4, 6,3 og 6,2 prosent i henholdsvis mai, juni og juli. Mens foretakenes gjeldsvekst falt videre, tok husholdningenes gjeldsvekst seg noe opp. Ved utgangen av august utgjorde samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum 4 275 milliarder kroner.


Liten nedgang i gjeldsveksten

Publisert: 08. august 2013  

Dagens tall fra Statistisk sentralbyrå viser at tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum var 6,3 prosent ved utgangen av juni, ned fra 6,4 prosent i mai. Veksttakten har dermed falt to måneder på rad. Gjeldsveksten i husholdningene falt noe, mens veksten i kreditt til ikke-finansielle foretak steg i perioden. Ved utgangen av juni utgjorde samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum 4 250 milliarder kroner.


Gjeldsveksten noe tilbake i mai

Publisert: 01. juli 2013  

Dagens tall fra Statistisk sentralbyrå viser at tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum var 6,4 prosent ved utgangen av mai. Det innebærer en svak reduksjon i veksttakten som var 6,5 prosent i april. Mens gjeldsveksten i husholdningene falt noe, tiltok veksten i kreditt til ikke-finansielle foretak i perioden. Ved utgangen av april utgjorde samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum 4 216 milliarder kroner.


Gjeldsveksten øker noe

Publisert: 31. mai 2013  

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum var 6,5 prosent ved utgangen av april. Det innebærer noe økning i veksttakten som var 6,2 prosent i mars. Både gjeldsveksten i husholdningene og ikke-finansielle foretak tok seg markert opp i perioden. Ved utgangen av april utgjorde samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum 4 186 milliarder kroner.


K2 mars 2013:

Samlet gjeldsvekst avtar

Publisert: 02. mai 2013  

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum var 6,1 prosent ved utgangen av mars. Det innebærer en nedgang i veksttakten som var 6,3 prosent i februar. Mens husholdningenes gjeldsvekst var uendret fra februar til mars, falt tilsvarende tall for ikke-finansielle foretak ytterligere. Ved utgangen av mars utgjorde samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum 4 152 milliarder kroner.

K2 februar 2013:

Ingen endringer i gjeldsveksten

Publisert: 08. april 2013  

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum var 6,3 prosent ved utgangen av februar. Det innebærer uendret veksttakt fra januar. Mens husholdningenes gjeldsvekst også var uendret fra januar til februar, falt tilsvarende tall for ikke-finansielle foretak videre. Ved utgangen av februar utgjorde samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum 4 135 milliarder kroner.


K2 januar 2013:

Gjeldsveksten avtar videre

Publisert: 07. mars 2013  

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum var 6,3 prosent ved utgangen av januar. Det innebærer redusert veksttakt fra desember da tilsvarende tall var 6,5 prosent. Mens husholdningenes gjeldsvekst var uendret fra desember til januar, falt tilsvarende tall for ikke-finansielle foretak nokså markert. Ved utgangen av januar utgjorde samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum 4 112 milliarder kroner.

Gjeldsveksten avtar

Publisert: 01. februar 2013  

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum var 6,5 prosent ved utgangen av desember. Det innebærer redusert veksttakt fra november da tilsvarende tall var 7,1 prosent. Mens husholdningenes gjeldsvekst var uendret fra november til desember, falt tilsvarende tall for ikke-finansielle foretak markert. Ved utgangen av desember utgjorde samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum 4 089 milliarder kroner.


Kredittindikatoren K2, november 2012

Samlet gjeldsvekst noe opp i november

Publisert: 08. januar 2013  

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum, var 7,1 prosent ved utgangen av november. Det innebærer økt veksttakt fra oktober da tilsvarende tall var 6,9 prosent. Mens husholdningenes gjeldsvekst økte noe fra oktober til november, falt tilsvarende tall for ikke-finansielle foretak noe tilbake. Ved utgangen av november utgjorde samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum 4 093 milliarder kroner.

Kredittindikatoren K2, oktober 2012

Samlet gjeldsvekst uendret i oktober

Publisert: 03. desember 2012  

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum var 6,9 prosent ved utgangen av oktober. Det innebærer uendret veksttakt fra forrige måned. Mens husholdningenes gjeldsvekst økte noe fra september til oktober, falt tilsvarende tall for ikke-finansielle foretak noe tilbake. Ved utgangen av oktober utgjorde samlet innenlandsk bruttogjeld 4 060 milliarder kroner.

Samlet gjeldsvekst svakt ned i september

Publisert: 31. oktober 2012  

Dagens tall for kredittindikatoren K2 fra Statistisk sentralbyrå viser at veksttakten i publikums samlede innenlandske bruttogjeld falt noe tilbake i september. Tolvmånedersveksten i K2 var ved utgangen av september 6,9 prosent, ned fra 7,1 prosent i august. Ved utgangen av september utgjorde publikums innenlandske bruttogjeld 4 034 milliarder kroner mot 4 014 milliarder kroner måneden før.


Stabil vekst i samlet innenlandsk bruttogjeld

Publisert: 01. oktober 2012  

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske gjeld var 6,8 prosent ved utgangen av august, ned fra 6,9 prosent i slutten av juli. Gjennom de første 8 månedene av 2012 har veksten i samlet innenlandsk gjeld på tolvmåneders basis ligget nær 7 prosent. Publikums innenlandske bruttogjeld utgjorde i august 4 002 milliarder kroner.


Noe lavere gjeldsvekst i juli

Publisert: 03. september 2012  

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 6,9 prosent frem til utgangen av juli, ned fra 7,1 prosent måneden før. Det er ulik utvikling i de ulike sektorene. Mens de ikke-finansielle foretakenes gjeldsvekst falt, fra 6,7 prosent i juni til 6,1 prosent i juli, tiltok veksten i husholdningenes gjeld, fra 7,1 prosent i juni til 7,2 prosent i juli. 


Kredittindikatoren K2 for juni 2012

Publisert: 10. august 2012  

Dagens tall for kredittveksten i juni viser at tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld endte på 7,1 prosent gjennom juni. Det innebærer en oppgang fra forrige måned da veksten var på 6,7 prosent. Mens husholdningenes gjeldsvekst var uendret fra mai til juni, økte de ikke-finansielle foretakenes gjeldsvekst på tolvmånedersbasis markant. Ved utgangen av juni utgjorde samlet bruttogjeld 3 985 milliarder kroner.

Uendret veksttakt i innenlandsk bruttogjeld i mai

Publisert: 02. juli 2012  

Publikums samlede innenlandske bruttogjeld (K2) økte med 6,7 prosent på tolvmåneders basis i mai. Det innebærer at tolvmånedersveksten var uendret fra april. Mens husholdningenes gjeldsvekst økte i samme periode, falt gjeldsveksten til ikke-finansielle foretak på tolvmåneders basis. Samlet sett utgjorde K2 3 956 milliarder kroner i mai.


Uendret gjeldsvekst i mars, lavere vekst i april

Publisert: 08. juni 2012  

Tolvmånedersveksten i K2, publikums innenlandske bruttogjeld, var uendret fra februar til mars, men falt deretter noe fra mars til april. Nedgangen var fra 7 prosent ved utgangen av mars til 6,7 prosent ved utgangen av april. Veksten er svakere både for husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner.